Fyra paintball-spelare i skyddsutrustning sittandes bakom en jutesäck. Foto: Iakov Filimonov/Shutterstock.Paintball är en aktivitet som man nu kan få friskvårdsbidrag för. Foto: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Nya regler

Nu omfattas fler aktiviteter än tidigare av friskvårdsbidraget. Efter beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen kan arbetstagare nu få bidrag för både hälsoappar och paintball, rapporterar tidningen Kollega.

Efter ett beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen utvidgas friskvårdbidraget till att omfatta fler aktiviteter än vad bidraget gjorde tidigare. Den avgörande nyheten är att så länge det finns ett motionsinslag i aktiviteten kan den nu också omfattas av friskvårdsbidraget.

Aktiviteter som tidigare inte omfattades av friskvårdsbidraget men som numera gör det till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut är till exempel paintball, sportfiske och forsränning.

Även appar som kostar pengar kan omfattas av friskvårdsbidraget

En annan förändring av friskvårdsbidraget är att även så kallade hälsoappar, som användare kan nyttja för att till exempel träna i sitt hem, nu kan godkännas som en friskvårdsaktivitet.

Det har sedan tidigare varit möjligt att få bidrag för appar som till exempel används för att räkna antalet steg man tar på en dag. Men nu utvidgas alltså tillämpningsområdet till att också omfatta appar som innehåller till exempel träningsprogram för viktminskning, rökavvänjning eller yoga.

Peter Muntenau, vd för företaget Yogobe, som utvecklar träningsappar med fokus på yoga och meditation, berättar för tidningen Kollega att han är mycket nöjd med Högsta Förvaltningsdomstolens beslut.

– Vi tycker så klart att det är väldigt bra, vi har varit i dialog med Skatteverket om detta i åtta år. Nu är våra framtidsutsikter väldigt goda, även om vi hela tiden måste vara innovativa, säger han till tidningen Kollega.

Coronapandemin gjorde att förändringen hamnade på dagordningen

Möjligheterna att utöva friskvårdsaktiviteter har försämrats under coronapandemin på så vis att många träningsformer som innebär att människor träffas i grupp har blivit inställda.

Pia Blank Thörnroos, som arbetar som rättslig expert på Skatteverket, berättar för tidningen Kollega att faktumet att många tvingades att både arbeta och träna hemma gjorde att förändringen aktualiserades.