Man som lägger ett ekparkettgolv.10 golvläggare fick fel lön. Tvisten mellan Byggnads och byggföretaget har inte kunnat lösas. Nu ska Arbetsdomstolen reda ut vad som gäller. Foto: Paolo De Gasperis/Shutterstock.com

Tvister

Byggnads anser att flera golvläggare på en golvfirma i Stockholm har fått fel lön. Nu stämmer facket golvfirman på 835 000 kronor för avtalsbrott, skriver Byggnadsarbetaren.

En granskning som gjordes på en golvfirma i Stockholm visade att tio golvläggare hade fel lön. Fem av de tio golvläggarna hade felaktiga fördelningstal, något som påverkar golvläggarnas lönenivå.

Fördelningstalen påverkar den totala lönenivån

Fördelningstalen är viktiga eftersom de påverkar de olika arbetstagarkategoriernas fasta lön, utbetalningsnivå och prestationslönepremien.

De som är fullbetalda yrkesarbetare och som har ett yrkesbevis ska ligga på högsta nivån som är 1,0. Men enligt byggnads låg fem av golvläggarna på fel procentsats.

Bröt även mot flera andra avtal

Förutom att golvläggarna hade felaktiga fördelningstal har golvfirman även brutit mot andra avtal. Bland annat ska en av de anställda inte fått den löneökning som han hade rätt till ha enligt avtalet 2018. En annan av golvläggarna fick inte den reseersättning som han enligt avtalet hade rätt till. Dessutom fick inte golvläggarna ersättning för arbetstidsförkortning, vilket alla ska ha enligt byggavtalet.

En av golvläggarna ska dessutom ha fått avdrag på lönen för en parkeringsbot som registrerats på företagets bil. Men enligt golvläggaren har han inte kört bilen. Nu kräver Byggnads att avdraget betalas tillbaka.

Facket yrkar på över 500 000 i skadestånd och ersättning

Facket vill nu att över en halv miljon kronor ska betalas ut till golvläggarna i skadestånd och ersättning. Kraven på ersättning är lite olika beroende på vilka felaktigheter som drabbat golvläggarna. Byggnads anser att en av dem ska ha 111 000 kronor och en annan golvläggare ska ha 75 000 kronor. 

Vidare kräver Byggnads att golvfirman ska betala 300 000 kronor i skadestånd till facket i egenskap av avtalspart. Anledningen till skadeståndet till facket är att visa att det är dyrt att bryta mot avtal och att inte lönar sig att sätta arbetstagarnas rätt åt sidan.

Tvisten har dock inte kunnat lösas och nu har fallet gått till Arbetsdomstolen som ska höra båda parter och utreda vad som gäller enligt avtalet.