Avgifter

Förra veckan röstade riksdagen igenom regeringens förslag att återinföra skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Fler ska få möjlighet att organisera sig fackligt.

Efter den första juli blir det billigare att vara med i ett fackförbund. Anslutningsgraden har minskat men förhoppningen från regeringshåll är att den ska öka med skatteavdraget.

Skatteavdrag för fackavgiften återinförs

2007 togs avdragsrätten bort av Alliansen. Nu har riksdagen röstat igenom regeringen och Vänsterpartiets förslag om att återigen införa skatteavdrag för fackföreningsavgifterna.

– Anslutningsgraden sjönk i många förbund efter att de borgerliga tog bort avdragsrätten 2007. Samtidigt som arbetsgivarorganisationer fick fortsätta göra avdrag för sina medlemsavgifter. Flera ska kunna organisera sig fackligt, då får vi bättre förhandlingar och en starkare svensk modell, sade Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, när förslaget presenterades i september förra året.

Beslutet som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet tagit fram innebär att den som betalar mer än 400 kronor per år i fackavgift får göra avdrag på en fjärdedel av årsavgiften.

Exempel! En fackavgift på 200 kronor i månaden ger 50 kronors avdrag varje månad.

Anslutningsgraden har minskat på grund av höga medlemsavgifter

Anledningen till att anslutningsgraden i landets fackförbund minskat har att göra med medlemsavgifterna. Många anser att det blivit för dyrt.

Beslutet är tänkt att börja gälla den första juli. Det innebär att det först blir i deklarationen som lämnas nästa år som man får göra något avdrag. Avdraget kan enbart göras på fackavgifter som betalats in efter 30 juni. Trots det gäller gränsen på 400 kronor.

Allianspartierna är kritiska till skatteavdraget

Alliansen är kritiska till införandet av skatteavdraget. Istället tycker man det vore bättre om alla får sänkt skatt för arbete. Alliansen anser att beslutet strider mot likabehandlingsprincipen då det endast är medlemmar i ett fackförbund som får göra skatteavdraget.

Skulle Alliansen få makten efter höstens val är det mycket som tyder på att man försöker avskaffa avdragsrätten ytterligare en gång.

Även Sverigedemokraterna är emot beslutet och hänvisar, likt Allianspartierna, till likabehandlingsprincipen.