Fackförbund

Göteborgs Kex ska flyttas till Riga. Beslutet möter stark kritik från Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, som menar att ägaren Orkla helt bortser från kunskapen och lojaliteten som finns i Kungälv, skriver Arbetet.

Det var under måndagen som Göteborgs Kex meddelade att verksamheten ska flyttas till Riga. Flytten kommer att äga rum år 2022 och ägaren Orkla ser fram emot en ny verksamhet i moderna lokaler. 

Fackförbundet Livs ställer sig dock kritiska till beslutet. De menar att en huvudsaklig anledning till varför Orkla vill flytta på verksamheten är de låga lönerna. 

Orkla vill optimera kexproduktionen

I och med flytten vill man se en ökning av kexproduktionen och man har som mål att tillgodose kundernas behov till det yttersta. . 

Malin Jennerholm, vd på Orkla, menar att eftersom flytten inte kommer genomföras förrän 2022 finns det gott om tid att ge stöd åt fabrikens medarbetare inför deras framtida arbetsliv. Planen är att ingen medarbetare ska behöva stå sysslolös efter fabriksflytten

Livs är starkt kritiska mot flytten

Livs förbundsordförande Eva Gouvelin menar i en kommentar till Göteborgs Posten att en fortsatt produktion i Sverige aldrig varit ett alternativ för Orkla. Istället bortser man från medarbetarnas lojalitet och kompetens som finns hemma i Sverige och lockas av de låga lönerna i Riga.

I flytten kommer 350 medarbetare att påverkas och ägaren Orkla kritiseras ytterligare av Livs då företaget i sina flyttplaner till Lettland inte varit mottagliga för motargument. 

Flytten har sin grund i geografiska utmaningar

Orkla vill utveckla verksamheten och i Sverige har det satt stopp på grund av de geografiska utmaningar som finns runt omkring fabriken i Kungälv. På ena sidan finns det vatten och på den andra ett bostadsområde, båda faktorer som förvårar att den nuvarande fabriken skulle kunna genomgå en ombyggnation. 

Maria Jennerholm menar att en större utveckling och uppdatering av fabriken i Kungälv är svår att genomföra då det kan leda till utökade belastningar för den omgivande stadsmiljön.