Undersökningar

Att stänga av arbetsrelaterade tankar är svårt för personer med flexibla arbetstider. Sömnproblem och svårigheter att koppla av på den lediga tiden är vanligt förekommande. Detta visar två färska rapporter från Arbetsmiljöverket.

Stor del av Sveriges befolkning arbetar flextid

40 procent av Sveriges arbetare har flexibla arbetstider. 54 procent av dem kan inte ta pauser under arbetstid och 47 procent har svårt att koppla av på fritiden. För många leder detta till sömnsvårigheter, rapporterar Arbetsmiljöverket.

Sverige ligger i topp i Europa när det kommer till just flexibla arbetstider. Att arbeta på detta sätt kan anses leda till ökad innovation och kreativitet, men samtidigt är det inte alltid bra att vara tillgänglig för arbetet. Det kan föra med sig en ökad risk för psykisk ohälsa, så som en självkänsla som baseras på prestationer och arbetsnarkomani.

Göran Kecklund är sömn- och stressforskare på Stockholms universitet. Han menar att kroppen behöver återhämtning och att man måste ha perioder då man varvar ned.

Kärnuppgifter får utföras utanför arbetstid

För dagens kontorsanställda går nästan hälften av arbetstiden åt till att prata i telefon och skicka e-post. Det medför att arbetarna inte hinner med sina kärnuppgifter under arbetstid. Dessa får man då istället utföra utanför arbetstid.

Att utföra stora arbetsuppgifter blir svårt när telefonen hela tiden plingar och ringer. Efter att man mottagit ett sms kan det många gånger ta närmare en halvtimme att återfå koncentrationen. Det medför att fokus istället läggs på lättare och mer attraktiva uppgifter.

Arbetare måste lära sig att säga nej

När stressen ökar och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut är det viktigt att arbetarna vågar säga nej. Men även stöd från chefen är viktigt för att företagets anställda ska må bra. En stor del i att arbetet och det privata flyter ihop har dock inte alltid med själva arbetsuppgifterna att göra. En bidragande orsak har sociala medier varit. Det professionella yrkeslivet blandas ihop med det privata livet när medarbetare skickar och accepterar vänförfrågningar. Man får då insyn i varandras liv som man inte tidigare haft.