Arbetsmarknad

Tillsammans med Vårdförbundet har Region Halland gjort det möjligt att sänka arbetstiderna för sjuksköterskor. Den minskade arbetstiden gäller främst för sjuksköterskor som jobbar på akutmottagningarna i Varberg och Halmstad, enligt rapportering från Vårdfokus

Den nya tidsplanen som Region Halland kommit fram till i samarbete med Vårdförbundet innefattar upp emot 60 stycken sjuksköterskor. De ska omfattas av en mindre mängd arbetstid mellan september och maj, förutsatt att de kan tänka sig att jobba mer under sommaren på grund av rådande arbetsbrist.

Sjuksköterskornas arbetsveckor minskar till 32 timmar

Tidsplanen kommer att reducera arbetstiden för både de sjuksköterskor som jobbar under dagar och kvällar. Men även för de som är anställda under en rotationstjänst. 

Mellan månaderna september och maj kommer de ha arbetsveckor som ligger på 32 timmar. Medans arbetstiden under sommarmånaderna juni till augusti kommer utgöras av arbetsveckor på 36 eller 40 timmar.  

Sammanslaget kommer arbetstiden räknat på ett år ligga på 33 timmar per arbetsvecka. 

Förbättrade arbetstider och mer tid för återhämtning har behövts länge

Camilla Hellström, Vårdförbundets ordförande i Halland, menar att de under många år har lagt fram krav om förbättrade arbetstider. Regionen har inte agerat förrän nu då de kommit till insikt att de måste göra något åt personalflykten. 

Tidigare har arbetstiderna för akutsjuksköterskor som arbetar dag och kväll legat på 38, 25 timmar. För de med rotationstjänst 34 timmar. Arbetstider som försämrat bra arbetsförhållanden och försvårat rekrytering.

Personalbristen har lett till att sjuksköterskorna på akuten tvingats arbeta övertid och har lett flera fall av utbrändhet. 

Nya tidsplanen ska genomgå en testtid på två år

Under två års tid vill man pröva om den nya tidsplanen fungerar. Skulle den inte ge önskade resultat har Region Halland och Vårdförbundet sett till att den har en uppsägningstid på en månad. 

Målet är att alla som innefattas av den nya tidsplanen ska bli nöjda och både Vårdförbundet och Region Halland kommer göra noggranna uppföljningar för att säkerställa att planen följs.