tom sjukvårdskorridorHögt tryck på intensivvården innebär i stället patientbrist på en privat hälsocentral i Piteå. Foto: sdecoret/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Cederkliniken i Piteå permitterar sina sjuksköterskor på 20 procent. Orsaken är att det råder patientbrist, vilket har kostat den privata hälsocentralen stora förluster, skriver Vårdfokus. Genom att permittera personalen undviker verksamheten varsel om uppsägning och får behålla den kompetens som behövs under sommaren.

Medan många sjukvårdsavdelningar är överfulla av patienter och personal går på knäna i den rådande pandemin, kämpar andra verksamheter med brist på patienter.

Ett sådant exempel är Cederkliniken, en privat hälsocentral i Piteå. Där har besöksfrekvensen gått ner med 40 procent de senaste två månaderna. De besök som väl görs sker dessutom via telefon eller digitalt.

Det innebär att lokalerna står tomma, och att sjuksköterskor får fylla på material och sprita britsar i stället för att vårda patienter.

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och samtalsterapeuter permitteras

Bristen på besök har lett till förluster på 350 000 kronor i månaden, och i slutet av april meddelades att personalen skulle korttidspermitteras på 20 procent. Det gäller både de 12 sjuksköterskorna, fysioterapeuter och samtalsterapeuter på kliniken.

Läkarna omfattas dock inte av permitteringen. De finansieras nämligen av regionen och påverkar därför inte Cederklinikens egen budget.

Några av Cederklinikens sjuksköterskor hjälper i nuläget till på primärvårdens jourmottagning. Men primärvården är i störst behov av intensivvårdssjuksköterskor, vilket Cederkliniken inte har.

Lösningen krävs för att rädda kliniken

Åtgärden var nödvändig för att inte gå back på miljontals kronor, enligt Petter Tuorda, verksamhetschef. Även om det är märkligt att permittera sjuksköterskor som det råder brist på i övriga sjukvården, innebär det att kliniken slipper varsla personal om uppsägning.

Biträdande verksamhetschefen Laila Davidsson påpekar att Cederkliniken behöver behålla sina sjuksköterskor för att klara sommaren. Därför är permittering en bättre lösning än varsel.

– Här har alla en unik kompetens som vi måste ha kvar, som diabetes, astma och demens, till exempel, säger hon.

Läget kräver digital omställning

Caroline Keisu är skyddsombud på Cederkliniken, och även förtroendevald för Vårdförbundet. Hon berättar att omställningen till digitala besök har gått väldigt snabbt.

­– Vi uppmanar patienterna att avstå från att komma hit om det inte är nödvändigt och eftersom den elektiva vården ställts in så det är mindre stygn som ska tas och omläggningar efter operationer.