Fackförbund

Hamnkonflikten i Göteborg har varit pågående i flera år. Nu har Hamnarbetarförbundet åtminstone öppnat upp för ett sammangående med Transport, dock med vissa förbehåll.

Konflikten i Göteborgs hamn har pågått mellan arbetsgivaren APM Terminals, samt fackförbunden Transport och Hamnarbetarna i många år. Detta på grund av att APM Terminals endast tecknat kollektivavtal med Transport och inte Hamnarbetarna. Men efter ett initiativ från LO kan Hamnarbetarförbundet nu öppna upp för ett sammangående med Transport.

Vill att sammangående ska bygga på en kompromiss

Hamnarbetarna fick nyligen in ett förslag från LO om hur en lösning skulle gå till. Den tyckte man dock inte var bra nog för att gå med på. Förslaget skulle nämligen göra Hamnarbetarna underordnade Transport i ett hängavtal. Istället vill man att ett sammangående ska bygga på en kompromiss.

– Ett samgående kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, sade Hamnarbetarnas förbundsstyrelseledamoten, Erik Helgeson, på en pressträff, rapporterar SvD.

Transport delar inte den uppfattning Hamnarbetarna har. Peter Winstén är avtalssekreterare på Transportarbetarförbundet. Han har svårt att tänka sig att Transport med sina 60 000 medlemmar mot Hamnarbetarna med 1 300 medlemmar, ska ändra struktur och stadgar för att anpassa sig.

LO är förhoppningsfulla

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson anser dock att det är en framgång att Hamnarbetarna överhuvudtaget accepterat delar av det förslag som lagt fram. Däremot är det naturligt att båda fackförbunden vill markera sina positioner när det kommer till en förhandling. Jansson jämför det med ett familjegräl där man försvarar sin idé utifrån sitt perspektiv.

LO är även noga med att påpeka att man kommer hjälpa till i förhandlingsprocessen så långt man kan. Det finns även en möjlighet att det är LO som tar initiativet för att komma vidare i förhandlingen.

– Vi tänker köra om vi ser en öppning och vi är beredda att sätta till resurser. Jag kommer att prata med parterna igen, säger Johansson.

Ett steg på vägen men konflikten kvarstår

Att Hamnarbetarförbundet överhuvudtaget diskuterar ett sammangående är ett litet steg närmare en lösning. Men trots det står det klart att det är en lång väg kvar innan de är överens. I grunden är konflikten kvar mellan de båda förbunden.

De båda parterna har dock visat signaler som tyder på att de vill lösa situationen. Sen kan man ställa sig frågan hur regeringens utredning av konflikträtten spelar in i detta. Att konflikträtten ifrågasätts oroar båda fackförbunden.

Foto: TasfotoNL / Shutterstock.com