Två hamnarbetare står i hamnen och skakar handHamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar är överens om ett nytt kollektivavtal. Foto: Corepics VOF/Shutterstock.com

Fackförbund

Tvisten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet är avslutad och ett avtal har tecknats som båda parter är nöjda med. Överenskommelsen skedde kvällen innan en planerad storstrejk skriver tidningen Arbetet.

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har efter en längre tids tvist kommit överens och tecknat avtal. Båda parterna är nöjda och Hamnarbetarförbundet får nu ett kollektivavtal som gör att de bland annat får delta i skyddsarbetet fullt ut. 

Den stora strejken som skulle blossat ut avblåstes i sista stund då Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet skrivit under ett andrahandsavtal. Enligt Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund är det här mycket positivt då man får fredsplikt från Hamnarbetarförbundet, något de inte haft tidigare. Dessutom hade en konflikt drabbat många.

Det nya avtalet grundar sig på Transports avtal

Hamnarbetarförbundet får i och med avtalet rättigheter som följer kollektivavtalet. Avtalet är i grunden Transports avtal som funnits i hamnarna sedan tidigare och reglerar villkoren både lokalt och centralt för Hamnarbetarförbundets medlemmar. 

När Hamnarbetarförbundet i februari svarade på ett medlarbud krävde man att vissa delar av texten i avtalet ströks och nu har flera av dem gått igenom. Strykningen som bland annat gällde förbundets rättigheter och skyldigheter att ingå i förhandlingar om lokala avtal endast skulle komma till parterna i förstahandsavtalet vilket i grund och botten är Transports avtal.

Strykningarna i avtalet viktiga då de stipulerar vad som gäller

Enligt Joakim Ärlund är dessa strykningar endast redaktionella och att det inte är någon ändring i sak. Men enligt Hamnarbetarförbundets styrelseledamot Erik Helgeson som förhandlat å den fackliga sidan är det inte alls så att strykningarna endast är redaktionella. Nu vet Hamnarbetarförbundet vad som står i avtalet och vad som inte står. 

Hade man inte gjort dessa strykningar hade det inneburit att man avtalat bort möjligheten att delta i lokala förhandlingar. Arbetsdomstolen kan ändå i slutändan bli de som avgör vilken rätt Hamnarbetarförbundet har i lokala förhandlingar med ett andrahandsavtal och det är en risk de varit medvetna om säger Helgeson.

Hamnarbetarförbundet är mycket nöjda med avtalet som ger tydligt handlingsutrymme

Hamnarbetarförbundet bildades sedan man bröt sig ur Transport 1972 och har sedan dess verkat utan avtal i hamnarna. Hamnarbetarförbundet var inte beredda på att skriva under avtalet men strykningen avgjorde detta. Det är ett rent andraavtal och Helgeson är mycket nöjd med vad man kommit fram till och tycker det är helt fantastiskt.

Eftersom Hamnarbetarförbundet tidigare inte haft något avtal har det varit otydligt om vilket handlingsutrymme man haft. Sedan hösten 2018 har man förhandlat om ett centralt kollektivavtal men haft svårt att enas om hur det skulle se ut i förhållande till Transports avtal.