Handels ordförande linda palmetzhofer mot mörk bakgrund.Handels ordförande Linda Palmetzhofer vill hitta en lösning på bristen av kvinnliga ombudsmän inom förbundet. Foto: Pressbild/Handels

Fackförbund

Sedan ett par år tillbaka har Handels jobbat mer fokuserat på att få in fler kvinnor till ombudsmannautbildningarna, vilket de också har lyckats med. Men med tanke på att Handels är en kvinnodominerat förbund är det fortfarande alldeles för få kvinnliga huvudskyddsombud och ombudsmän, säger ordförande Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

Av Handels medlemmar är nästan 65 procent kvinnor, vilket man inte riktigt kan tro om man tittar på könsfördelningen bland huvudskyddsombuden och ombudsmännen. En förklaring är att de största klubbarna finns på de lager som domineras av män.

Men Handels ordförande Linda Palmetzhofer menar att det inte går att nöja sig med en förklaring, utan att det gäller att hitta en lösning.

Har satsat på att ge fler kvinnor ombudsmannautbildning

Handels har sedan några år tillbaka fokuserat på att få fler kvinnor att hoppa på ombudsmannautbildningarna, och det med gott resultat. Just nu är i alla fall två tredjedelar av deltagarna kvinnor, vilket kan jämföras med mindre än en tredjedel de senaste två åren.

Startade nätverk för att stärka fackets förtroendevalda kvinnor

Att få de olika avdelningarna att reflektera vilka personer de väljer till dessa utbildningar ska ha varit en del av lösningen. En annan var initiativet Systerskap Handels. 

Linda Palmetzhofer berättar för Handelsnytt att syftet med nätverket är att stärka deras förtroendevalda kvinnor. Man erbjuder utbildning, men även möjligheten att kunna diskutera och hitta nya strategier för att kunna utvecklas – både som individ och som organisation.

Viktigt att höja yrkesstatusen för att kunna öka jämställdheten

Handels enda mansdominerade avtalsområde är som sagt lagren. Här är det vanligare med heltidsanställningar och genomsnittslönerna är även högre jämfört med den kvinnodominerade detaljhandeln. 

Linda Palmetzhofer tror att samhällets syn på vilket arbete som är viktigt måste förändras för att man ska kunna öka jämställdheten inom handeln. Hon menar att man måste höja yrkesstatusen och ändra bilden av att ett jobb i detaljhandeln bara är något tillfälligt i väntan på ett “riktigt” jobb.