handels logga och coops flaggaHandels hävdar att en anställd på Coop blivit avskedad på grund av sitt fackliga uppdrag

Tvister

Efter cirka 40 år som anställd på matkedjan Coop avskedades klubbordförande Susanne Lilja. Handels menar att det var på grund av sitt fackliga uppdrag som hon fick gå, och facket stämmer därför både Coop och arbetsgivarorganisationen KFO för brott mod las, medbestämmandelagen och förtroendemannalagen. Det rapporterar Arbetet.

Susanne Lilja hade arbetat på Coop i 40 år när hon nyligen blev avskedad. Arbetsgivaren menar att det var på grund av samarbetssvårigheter och avvikelser mot anställningsavtalet. Handels hävdar å sin sida att Susanne Lilja blev avskedad på grund av sitt fackliga uppdrag som klubbordförande, och stämmer därför Coop och arbetsgivarorganisationen KFO i Arbetsdomstolen.

Handels kräver skadestånd på totalt 800 000 kronor

Handels menar att avskedet innebär brott mot las, medbestämmandelagen (mbl) och förtroendemannalagen (fml), och kräver förutom bibehållen lön tills tvistemålet är avgjort även att Coop ska betala skadestånd på totalt 800 000 kronor. 500 000 kronor ska gå till Susanne Lilja och 300 000 kronor till förbundet.

I enlighet med det fackliga uppdraget

Som sagt hävdar Coop att det främst är samarbetssvårigheter från Susanne Liljas sida som ledde till avsked, men även att hon ska ha misskött sin tidrapport. Petter Gustafsson, gruppchef på Handels avdelning i Stockholm, har suttit med i förhandlingarna. Han menar att Susanne Lilja har agerat helt enligt sitt uppdrag, och att påståendet om olovlig frånvaro inte stämmer.

– Även det är baserat på hennes fackliga uppdrag. Det handlar inte olovlig frånvaro utan hur kommunikationen varit när hon tagit ut facklig tid, säger han till Arbetet.

En allvarlig situation

Enligt Petter Gustafsson är situationen allvarlig. Han menar att Susanne Liljas avsked strider mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten och rätten om fackligt inflytande, vilket tillsammans med ett sämre anställningsskydd skulle kunna leda till att allt färre anställda även är fackligt förtroendevalda. Kanske på grund av rädsla för att åta sig uppdraget eller att man helt enkelt blir avskedad på grund av det.

Coop avvisar Handels påståenden

Arbetet har även ställt frågor till Coop som svarar skrivledes. Förutom att belysa sin syn på avskedet och orsakerna bakom påpekar företaget att man aldrig skulle ta ett sådant beslut på grund av en medarbetares fackliga uppdrag. Coop avvisar Handels påståenden och menar att beslutet om avsked inte alls var lätt att ta, men att de efter noggranna överväganden kände sig tvungna att säga upp Susanne Lilja.