Dan Holke och domarklubbaLO-TCO Rättsskydds vd Dan Holke. Foto: mrmohock/Shutterstock.com

Fackförbund

Förra året fick Handelsanställdas förbunds medlemmar sju miljoner kronor i ersättning efter rättsfall där en arbetsgivare har stämts. Totalt har dock ersättningen som betalas ut minskat kraftigt de senaste åren, rapporterar Arbetet.

Fackförbundet Handels och dess medlemmar fick dela på sju miljoner kronor i ersättning förra året. Pengarna kommer från rättsfall som juristbyrån LO-TCO Rättsskydd drev in förra året. Året dessförinnan var ersättningen 6,8 miljoner kronor.

LO-TCO Rättsskydd anlitas när något av centralorganisationerna LO- och TCO:s förbund stämt en arbetsgivare till tingsrätten eller Arbetsdomstolen.

Ersättningen har minskat totalt

Handels ersättning ökade med 200 000 kronor förra året jämfört med 2017. Den totala ersättningen som fackförbund inom LO och TCO fick förra året har dock minskat. Rättsskyddet drev in 139 miljoner kronor 2018, så låg har inte ersättningen varit på tio år.

Anledningen till att ersättningen minskar har att göra med att antalet ärenden som gäller livränta har minskat. Dessa ärenden brukar kunna gälla miljonbelopp för bara ett enskilt fall.

Nuförtiden kan den som drabbas av en arbetsolycka beviljas livränta av Försäkringskassan.

[Ads1]

Handels ger fler ärenden rättsskydd

Det är inte bara ersättningen till Handels medlemmar som ökat, även antalet ärenden som beviljas rättsskyddet. 2018 fick 152 ärenden rättsskyddet, 2017 rörde det sig om 136 ärenden.

Samtliga fackförbund inom LO och TCO har beviljat fler ärenden rättsskyddet. Fackförbunden anmälde 1 188 ärenden förra året vilket är den högsta siffran på sex år. Antalet ärenden ökar i takt med att sjukförsäkringsfallen blivit fler.

– Det handlar om personer som fått nej på sin ansökan om sjukpenning. Oftast sker det efter 180 dagar när arbetsförmågan ska prövas mot det som kallas normalt förekommande arbete, och inte bara mot det jobb som den sjukskrivne faktiskt har, säger LO-TCO Rättskydds chefsjurist, Dan Holke, till Arbetet.

Handels tar först och främst hjälp av rättsskyddet när det handlar om tvister på arbetsplatsen. Försäkringsärenden driver fackförbunden själva.