Sjuksköterska gör en injektion i en äldre mans armveckInförandet av raster på särskilda boenden i Flen fick personalen att se rött. Nu backar kommunen och tar bort rasterna och återinför måltidsuppehållet. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com

Tvister

Äldreomsorgspersonalen i Flen slipper raster på nätterna. Det kritiserade beslutet har rivits upp av kommunen, skriver Kommunalarbetaren.

Flen kommun införde i början av maj raster för nattpersonalen på särskilda benden i stället för måltidsuppehåll. Anledningen till förändringen var att de anställda skulle få mer tid till att återhämta sig. Det här blev personalen väldigt upprörda över eftersom raster är obetald ledighet och måltidsuppehåll betald.

Tvingades arbeta ett extra nattpass för full arbetstid

Större delen av personalen upplvevde att förändringen var dålig eftersom personalen tvingades arbeta ett nattpass extra per månad för att få full arbetstid. Rasternas införande innebar även att en anställd kunde bli helt själv på tre avdelningar. Arbetsgivarens åtgärder för att öka återhämtningen skapade i stället oro bland personalen.

Protester gav effekt

De anställda lämnade in protetslistor, startade en Facebook-grupp och lämnade in en protestlista till socialnämnden. I princip all personal på boendena som arbetar natt har skrivit under protestlistan. Fackförbundet Kommunal tog upp det i samverkansgrupper, och kommunen har nu backat från det tidigare beslutet.

– Äntligen har man lyssnat på oss. Vi är glada och nöjda, säger Anette Byström, ortsansvarig för Kommunal i Flen.

Måltidsuppehållet kommer att återinföras i början på september när nästa schemaperiod startar. Det här betyder att personalen inte behöver arbeta in ett extrapass för att komma upp i arbetstid.

Kommunen tog oron för medarbetare och brukare på allvar

Enligt Annette Byström har de haft många arbetsskador och tillbud. De har varit extra noga med att rapportera allt och det är bra att Kommunals medlemmar har skrivit tillbud, säger Anette Byström.

Flens kommuns biträdande avdelningschef Susanne Fredberg-Pettersson säger att de har tagit oron för vilka effekter beslutet skulle kunna få för både brukare och medarbetare på allvar. Kommunen har därför valt att ta tillbaka förslaget om raster i stället för måltidsuppehåll och arbetar nu i gemensamt för att hitta en långsiktig lösning.