Bilkrock med två bilar inblandade.Bilolyckor är vanligt inom hemtjänsten, visar nya siffror. Stress och pressade tidsscheman pekas ut som de främsta orsakerna av experter. Foto: Kwangmoozaa/Shutterstock

Rapporter

Över en period om tio år har bilolyckor med personskador fördubblats inom hemtjänsten, skriver Kommunalarbetaren. I dag är anställda inom hemtjänsten oftare med om bilolyckor än både bussförare och taxichaufförer.

Kommunalarbetaren har granskat bilolyckor med personskador inom arbetslivet. Nu visar det sig att per tusen anställda är antalet olyckor högre för anställda inom hemtjänsten än för både taxichaufförer och förare inom kollektivtrafiken, två grupper med annars hög risk för bilolyckor.

Stressen är boven

Arbetsmiljöverket och Kommunal har flaggat för ohållbar arbetsmiljö med bland annat för mycket stress inom hemtjänsten länge. Den stressen i kombination med de snålt tilltagna restiderna som schemalagts mellan vårdtagare, tycks vara en bidragande faktor till de ökade bilolyckorna.

Rebecka Strandell, doktorand vid institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och Anna Dahlman, som är forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är övertygade om att stressen spelar in i antalet bilolyckor.

– Den typen av schemaläggning med minutstyrning, som många i hemtjänsten har, kan leda till ett riskfyllt beteende. Tidspressen uppmanar till att köra snabbare än man borde göra. Det är ganska uppenbart vad problemet är här, säger Anna Dahlman.

Nackskador är vanligast vid bilolyckor inom hemtjänsten

Den klart överrepresenterade kroppsdel som tar mest skada vid bilolyckor inom hemtjänsten är nacken. Däri räknas också nackkotor och nackmuskler. Över 287 fall av nackskador rapporterades som en direkt följd av en bilolycka mellan 2011 till 2021.

Eftersom anställda inom hemtjänsten ofta tillbringar en stor del av arbetsdagen på vägarna är det inte underligt att olyckor sker. Någonting som däremot kritiseras är att anställda inte fått någon halkkörning eller annan form av förarutbildning erbjuden av arbetsgivare.

En förarutbildning skulle kunna förebygga framtida bilolyckor, genom att göra hemtjänstpersonalen beredda på hur de ska reagera i en given situation. 

– Förare som är stressade har svårare att hålla fokus på körningen. Det är helt klart att man blir en sämre förare när man är distraherad, säger Rebecka Strandell.