stressad och trött kvinna framför laptop i hemmetMed fler arbetsuppgifter och sämre arbetsmiljö i hemmet finns stor risk att bränna ut sig. Foto: Josep Suria/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

När skrivbordet hemma blir den nya arbetsplatsen är inte ergonomiska skador och slitningar den största risken i arbetsmiljön. Det är snarare stressen, berättar Lee Wermelin som är ordförande för Akavia för SvD Näringsliv.

Många har fått nya arbetsuppgifter under pandemin och behöver jobba mycket hårt i den rådande situationen. Med mer jobb kan det också bli svårare att stanna upp och tänka efter på vad man orkar, och då är det lätt att jobba alldeles för mycket.

Lee Wermelin berättar att Akavias område redan var ansträngd innan covid-19 slog till.

– Vi kan inte gå upp i stabslägen som i vården. Det är bara arbetsbelastningen som blir större när våra medlemmar både ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter och nya till följd av corona.

Ökad arbetsbelastning och oro för uppsägning

Enligt medlemsenkäten som Akavia gjorde i november är 40 procent av medlemmarna mer stressade nu än innan pandemin. Det stämmer ganska bra med hur många som beräknas ha fått nya arbetsuppgifter.

Även chefer, där välbefinnandet generellt brukar vara större, är mer stressade. Stressen ökar förstås också bland anställda som blivit permitterade och är oroliga för att mista jobbet.

Hemarbetet ökar stressen för många

Det finns också många praktiska frågor kring hemarbetet som dyker upp. Var ska kontoret få plats i en lägenhet eller när barnen också är hemma, och ska arbetstagaren eller arbetsgivaren stå för all utrustning?

Två av tre medlemmar i Akavia har jobbat hemifrån nästan från starten av pandemin. Men bara en av tre tycker att arbetsplatsen hemma fungerar. Medan en del tycker att det är ett bekvämt sätt att jobba, tycker andra att det ökar stressen.

Vaccin löser inte arbetssituationen – det måste arbetsgivaren göra

Det här kommer inte heller gå över när pandemin är över och alla är vaccinerade, menar hon vidare. Tvärtom är flexibiliteten hos hemarbete en framgångsfaktor för framtiden. Därför måste facket och arbetsgivaren reglera hur hemarbetet ska fungera i framtiden.

Där krävs dels att medarbetarna får avlastning, dels att kontakten mellan chef och medarbetare blir bättre så att de anställda känner sig sedda och uppskattade.