Kvinna ligger i säng med händerna för ansiktet.Antalet stressrelaterade sjukskrivningar har ökat under de senaste åren, och i dag är de fler än någonsin. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Rapporter

En ny rapport från Försäkringskassan visar att antalet sjukskrivningar på grund av stress är uppe på rekordnivåer. Forskningen pekar på att bristfällig arbetsmiljö, till exempel obalans mellan krav och resurser, är den främsta orsaken bakom stressrelaterad sjukfrånvaro.

Enligt Försäkrings­kassan rapport ”Från ryggont till utmattning” var sjukdomar i rörelseorganen vanligaste orsaken bakom längre sjukskrivningar innan millennieskiftet. Men i dag ligger psykisk ohälsa bakom över hälften av alla längre sjukdomsfall. Och det är inte psykiska sjukdomar som står för den största ökningen, utan stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom.

Trenden följer förändringarna i arbetslivet

Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och även rapportens huvudförfattare, menar att denna utveckling till stor del handlar om att vi helt enkelt arbetar på ett annat sätt i dag. Utvecklingen från en hög grad av industriproduktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi har enligt Lidwall även medfört förändringar i den arbetsrelaterade ohälsan.

Bristande arbetsmiljö främsta orsaken bakom stressrelaterad sjukfrånvaro

Den främsta orsaken bakom stressrelaterad sjukfrånvaro är, enligt forskningen, bristande arbetsmiljö, och här är det vissa branscher som är mer drabbade än andra. Obalans mellan krav och resurser ska till exempel vara en viktig förklaring bakom det höga antalet sjukskrivningar inom skola, vård och omsorg.

Sjukfall kopplade till psykisk ohälsa ger ofta längre sjukskrivningar

Försäkringskassans rapport visar att sjukdomsfall som är kopplade till psykiatriska diagnoser i genomsnitt ger längre sjukskrivningar. Genomsnittslängden ligger på 90 dagar, vilket kan jämföras med 49 dagar för alla diagnoser. Diagnosen “akuta stressreaktioner” ger en sjukfrånvaro på ungefär 40 dagar, medan den allt vanligare diagnosen “utmattningssyndrom” ofta innebär sjukfrånvaro i minst ett halvår.

Ulrik Lidwall konstaterar att långvariga sjukskrivningar ofta medför betydande kostnader, både för individen och samhället. Det handlar bland annat om produktionsbortfall och ökade sjukpenningutgifter, men såklart även om personligt lidande.