hand som plockar med myntHögt tryck på Sveriges a-kassor efter regeringens beslut. Foto:GH Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Efter att regeringen meddelat att man tillfälligt sänker kraven för medlemskap i Sveriges a-kassor, har antalet ansökningar ökat markant. Unionens a-kassa registrerade 7 000 nya medlemsansökningar under ett dygn, och situationen beskrivs nu som extrem.

Måndagen den 30 mars gick regeringen ut med sitt beslut om att tillfälligt sänka kraven för medlemskap i en a-kassa, på grund av det rådande ekonomiska läget i Sverige. Beslutet gäller hur mycket man ska ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem för att kunna få ut ersättning.

De sänkta kraven fick medlemsansökningarna att strömma in, och på Unionens a-kassa kunde man under måndagsdygnet registrera 7 000 nya sökande. Det rapporterar Arbetet.

En extrem situation

Harald Peterson, Sveriges a-kassors ordförande tillika chef för Unionens a-kassa, beskriver situationen som extrem. Han menar att man från a-kassans sida är positiv till förändringarna, men att det kommer bli en utmaning att rent praktiskt kunna hantera det markant ökade trycket. 

Få ersättning redan i juni

Efter regeringens beslut uppfylls a-kassornas medlemsvillkor redan efter tre månaders medlemskap, vilket kan jämföras med det tidigare kravet på 12 månader. Även detta var en faktor som spelade in i det höga trycket under måndagsdygnet.

Gick man med i a-kassan senast den 31 mars kunde man nämligen tillgodoräkna sig hela mars månad, och därmed få ut ersättning redan i juni.

– Sen vill vi vara försiktiga med att uttala oss om nya reglerna eftersom vi inte har fått ordentliga besked ännu. Men vi har regelbunden kontakt med regeringskansliet och hoppas få det klart så snart som möjlig, säger Harald Peterson till Arbetet.

Fler vill även vara med i ett fackförbund

Som vi har skrivit om tidigare har även antalet medlemsansökningar till facket ökat . Många är oroliga över hur coronavirusets utbrott och följder kommer att påverka arbetet, och fackförbund inom LO har fått tusentals nya medlemmar bara under mars månad. Ett fackförbund ger till skillnad mot en a-kassa ingen ersättning vid arbetslöshet, men kan däremot ge både råd och stöd gällande rättigheter i arbetslivet.