Fackförbund

Sedan 2012 har arbetsgivares anslutning till Hotell- och restaurangfacket, HRF, inte varit särskilt hög. Men redan i april i år har det skett en ökning på 33 procent i jämförelse med 2017. En ökning som särskilt gäller hängavtal, skriver Hotellrevyn.

Ökningen man har kunnat se under 2018:s första fyra månader är en jämförelse med förra årets siffror. Med en ökning på 33 procent kan man tydligt se att intresset för tecknandet av avtal inom HRF stiger.

217 avtal tecknades under årets första månader

Arbetsgivare tecknar så kallade hängavtal som innebär att arbetsgivaren ansluter sig till facket, utan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Och redan i april hade 217 arbetsgivare tecknat hängavtal hos HRF.

Att man kan se en ökning med 33 procent från förra året har man ingen exakt förklaring till. Men Susanne Bali, ombudsman på HRF, spekulerar kring att det kan handla om att ett av de högst prioriterade frågorna i verksamhetsplanen för 2018 är att fler arbetsgivare skulle teckna hängavtal.

Turnén, inriktad på pensionsfrågor, som HRF genomfört hos sin avdelningar kan också lett till att tecknandet av avtalet har ökat. Målet är att det ska tecknas 722 nya avtal inom HRF innan 2019 tar sin början.

Fler arbetsgivare vill ha bidrag och arbetstillstånd

En grundläggande anledning till att arbetsgivare tecknar avtal hos HRF är att de vill få tillgång till bidrag och arbetstillstånd. Enligt Susanne Bali beror detta på att arbetsgivare i flera fall vill få tillgång till yttrande till Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.

Den avdelning som hittills tecknat flest avtal i år är HRF Väst. Även här vet man inte riktigt varför siffrorna ökar. Men enligt Christer Eriksson, kassör och ombudsman, skulle det kunna bero på att assistenterna jobbat på extra bra under våren.

Mellan åren 2011 och 2012 tecknade man hittills flest avtal med arbetsgivare. Då tecknades 900 hängavtal som ett resultat av att arbetsgivarna ville ta emot migrerad arbetskraft.