Manlig tandläkare pratar med kvinnlig patient som sitter i tandläkarstolen.För HRF och flera andra fackförbund är tandvård som en del av hälso- och sjukvården en självklarhet. Under den senaste LO-kongressen, när flera fackförbund reste frågan, väljer nu LO att aktivt arbeta för den frågan. Foto: BalanceFormCreative/Shutterstock

Politik

Tandvård är en vattendelare i samhället. Frågan om tandvårdsförslaget var ett av de ämnen som avhandlades på LO-kongressen, skriver Hotellrevyn. Fyra fackförbund vill att tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

Under LO-kongressen beslutade man om att tandvården mycket riktigt har blivit en klassfråga i Sverige i dag. Man bestämde ytterligare att LO nu ska arbeta aktivt för att göra tandvården till en del av hälso- och sjukvården.

Tänderna ska inte behöva vara en klassfråga

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har sedan en tid varit överens om att tandvård måste ingå i hälso- och sjukvården. Mathias Berntsen från HRF uttrycker glädje över att ett flertal fackförbund och även LO nu är med på spåret.

För Mathias Berntsen torde det vara en självklarhet att ha tandvård inräknat i den allmänna sjukförsäkringen. Han trycker bland annat på att det faktiskt finns de som i dag måste välja mellan tandvård eller mat på bordet.

– Tänderna är en del av kroppen och ska ingå i hälso- och sjukvård. Det ska inte behöva vara en klassfråga. Det beslutet har vi fattat i vårt eget förbund, det var bra att också LO tar ställning, säger Mathias Berntsen.

Mathias Berntsen uttrycker också att det tvärfackliga samarbetet i frågan är roligt och lärorikt. Att kunna dra lärdomar av varandra är viktigt, menar han. Samtidigt är nästan alla eniga gällande tandvården.

LO ska verka för att tandvård blir en del av hälso- och sjukvården

Fyra fackförbund hade lämnat in motioner till LO-kongressen gällande att tandvård borde ingå i hälso- och sjukvården. Dessa fackförbund innefattade Handels, Fastighetsanställdas förbund, Transport och Seko.

Under kongressen instämde styrelsen för LO att tandvården mycket riktigt har blivit en klassfråga i Sverige i dag. Samtidigt uttryckte LO att de redan arbetar aktivt med frågan. Skillnaden från då till nu, menar man är att LO nu ska verka aktivt för att göra tandvården till en del av hälso- och sjukvården.