en man med knäppta händer bakom en trävåg med en röd och en grön figurNågra fackförbund är öppna för att kompromissa i frågan om saklig grund för uppsägning

Arbetsrätt

I dag är den sista dagen som parterna i las-förhandlingen har på sig att komma överens. Det råder fortfarande oenighet kring om det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda eller inte, skriver Kommunalarbetaren

Flera fackförbund och representanter för arbetsgivarsidan har förhandlat om ändringar i lagen om anställningsskydd (las). I dag den 30 september når förhandlingarna sin deadline.

Parterna i förhandlingarna är de flesta LO-förbunden, samverkansorganisationen PTK för tjänstemän i privat sektor, och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Parterna är oeniga i frågan om saklig grund

Enligt de senaste beskeden har det skett låsningar i en av de viktigaste frågorna. Det är den punkt i lagen som säger att arbetsgivaren måste ha en saklig grund för att säga upp en anställd.

Svenskt Näringsliv vill öppna upp för undantag från den regeln. Industriförbunden och Handels är beredda att diskutera frågan för att nå en kompromiss, såsom bättre villkor för omställning och kompetensutveckling vid uppsägningar. Även PTK är öppna för att förändra definitionen av saklig grund.

Men övriga LO-förbund i förhandlingarna säger blankt nej. Dessa är Byggnads, Fastighets, Kommunal, Målarna, Seko och Pappers.

Det kan räcka med att några parter kommer överens

Det är dock möjligt att det blir en överenskommelse även om inte alla fackförbund ställer upp. Det säger Claes Stråth, som tidigare var generaldirektör på Medlingsinstitutet och har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor.

– Om det är tillräckligt starka parter som når en överenskommelse så kommer det få en normerande effekt, eftersom övriga arbetsmarknaden kommer tvingas acceptera det på sikt, säger Claes Stråth till Arbetsvärlden.

Den nya lagen blir troligtvis anpassningsbar

Om parterna inte är överens innan dagen är slut kommer regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att genomföra förändringar i lagen, enligt ett förslag som lämnats tidigare. Claes Stråth tror att den lagstiftningen kommer öppna upp för att delar av las kan avtalas bort, såsom Svenskt Näringsliv vill.

– Jag utgår från att lagstiftningen innehåller så stor dispositivitet så att man kan anpassa kollektivavtal till de särskilda branschförutsättningarna.