Svenska 50-lappar i plånbokIF Metall inför inkomstförsäkring för tryggare anställning.

Fackförbund

IF Metalls förbundsstyrelse har nu bestämt att man inför en inkomstförsäkring till sina medlemmar skriver tidningen Arbetet. Inkomstförsäkringen är en trygghet som ska göra så att medlemmarna får behålla upp till 80 procent av sin inkomst om de blir arbetslösa.

IF Metall har tidigare inte haft någon inkomstförsäkring i sitt medlemskap. Men efter ett beslut från förbundsstyrelsen inför man nu det till alla sina medlemmar.

Inkomstförsäkring är en trygghet för medlemmarna om de skulle förlora jobbet och den ersätter upp till 80 procent av lönen om man blir arbetslös.

Inkomstförsäkringen är en trygghet för anställda

Försäkringen som man tecknar genom Folksam ingår i IF Metalls medlemskap och börjar gälla den 1 juli i år. Inkomstförsäkringen är en trygghet för de anställda. Om man som medlem har en lön över 25 025 kronor i månaden får man under de första 100 dagarna behålla 80 procent av sin lön om man blir arbetslös. 

Inkomstförsäkringen gäller för de som tjänar upp till 50 000 kronor i månaden. Om man vill ha en inkomstförsäkring som löper under längre tid kan man teckna en tilläggsförsäkring som gäller från dag 101 till 200.

Medlemmar som har en lön mellan 20 900 och 25 025 kommer också kunna dra fördelar av försäkringen. Även de får fullt skydd om de skulle bli arbetslösa och försäkringen täcker då 80 procent av lönen de 100 första dagarna.

Den allmänna försäkringen ersätter bara inkomster upp till 20 900 kronor efter dag 101. Därefter och till och med dag 200 gäller den fackliga försäkringen vilket gör att medlemmen behåller 80 procent av sin tidigare lön. Medlemmar som ligger i det här lönespannet har möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring, vilket innebär att skyddet förlängs till och med dag 300.

Medlemmarna ska även erbjudas både psykologisk och ekonomisk expertis

Enligt IF Metalls arbetslivsenhetschef Lea Skånberg ska deras medlemmarna erbjudas stödsamtal och psykologisk hjälp om de skulle förlora jobbet och hamna i en kris. Vidare ska det även finnas ekonomisk expertis och detta är ett unikt inslag i deras inkomstförsäkring.

Tidigare har man inte velat teckna inkomstförsäkringar i IF Metall på grund av två orsaker. En inkomstförsäkring har tidigare sett som en risk för förbundets ekonomi. Om det skulle svänga i den svenska ekonomin om man drabbas av en konjunktursvacka skulle kostnaderna bli mycket höga för försäkringen.

Den andra orsaken är att IF Metall vill att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen ska ha ett högre inkomsttak så att fler har möjlighet att få ersättning med 80 procent.

Behåller sitt politiska krav på 80 procents ersättning både i allmänna sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

IF Metall tycker att det är fel att de olika fackförbunden försäkrar sig var för sig då medlemmar i andra förbund där risken är stor för arbetslöshet får betala mer för sitt skydd än andra.

I och med att IF Metalls ekonomi har utvecklats finns det nu utrymme för en inkomstförsäkring. Detta betyder dock inte att de släpper sina politiska krav där man vill se att majoriteten ska får 80 procents ersättning både från den allmänna sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. 

Utifrån det förslag man fick från Folksam fattade styrelsen i IF Metall beslut gällande införandet av inkomstförsäkring. Nu återstår praktiska saker som att formulera exakta villkor och teckna avtal om försäkringen.