if metalls ordförande Marie Nilsson och hand som lägger mynt på högMarie Nilsson

Fackförbund

IF Metall har nu infört en inkomstförsäkring för sina medlemmar. Förbundet har tidigare menat att fackliga försäkringar riskerar att påverka det statliga stödet negativt, men har nu ändrat åsikt. Medlemmar lägger stor vikt vid fackförbundens inkomstförsäkringar och motsvarande stöd kan i dagsläget inte fås genom a-kassan, säger IF Metalls ordförande till Arbetet.

Efter att ha omprövat sin syn på inkomstförsäkring beslöt fackförbundet IF Metall tidigare i år att införa en inkomstförsäkring. Från och med den 1 juli börjar IF Metalls nya inkomstförsäkring att gälla.

Många LO-förbund har varit emot facklig inkomstförsäkring

IF Metall har tidigare varit kritiska mot att fackförbunden ska erbjuda egna försäkringar. Liksom övriga LO-förbund har man menat att arbetslöshetsersättning är statens ansvar. Att facken då tecknar egna försäkringar skulle kunna innebära en risk att staten drar sig tillbaka gällande stödet vid arbetslöshet, har man argumenterat.

Förbundet har även lyft att fackmedlemmar inom branscher där risken för arbetslöshet är större betalar mer för inkomstförsäkringen än andra.

A-kassans ersättning räcker inte till, enligt IF Metalls ordförande

Men nu har IF Metall alltså ändrat åsikt och infört en inkomstförsäkring. Ordförande Marie Nilsson berättar i en kommentar att fackförbundets nya ståndpunkt grundar sig i a-kassans begränsade möjligheter att ge tillräcklig ersättning.

– Som förbund arbetar vi för bra generella trygghetssystem, men vi ser också att det i nuläget inte är realistiskt att på politiskt väg höja taket i den allmänna försäkringen så att de flesta når upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet, skriver Marie Nilsson till Arbetet.

Inkomstförsäkring är det näst vanligaste skälet till att gå med i facket

Dessutom är inkomstförsäkring en av de viktigaste skälen till att arbetstagare vill vara medlemmar i ett fackförbund. En Sifoundersökning från förra året visar att inkomstförsäkringen är den största anledningen till fackligt medlemskap näst efter kollektivavtal. Även detta har påverkat IF Metalls beslut att ändra sig.

– De fackliga värderingarna är grunden i vår verksamhet, men medlemsnyttan är ett av det starkaste argumenten för medlemskap, skriver Marie Nilsson och menar vidare att förbundet hela tiden måste utvecklas för att såväl rekrytera nya medlemmar som behålla sina nuvarande.

Medlemmar kan få upp till 80 procent av lönen med inkomstförsäkring

Med inkomstförsäkringen kan den som tjänar mer än a-kassans tak, det vill säga 25 025 kronor i månaden, få upp till 80 procent av sin tidigare lön under den första perioden av arbetslösheten. Den som tjänar mindre kan komplettera sin a-kassa senare under ersättningsperioden då a-kassans ersättning sjunker.

IF Metalls inkomstförsäkring gäller upp till en inkomst på 50 000 kronor i månaden. Dessutom kan medlemmar genom inkomstförsäkringen få stöd genom krissamtal om de skulle förlora sitt jobb.