byggnadsarbetare på rad med bygghjälmarOlika branscher har drabbats olika hårt av covid-19-pandemin. Industribranschens förhandlingarna i avtalsrörelsen behöver ta hänsyn till detta. Foto: I AM NIKOM/Shutterstock.com

Avtal

Industrifacken går inte med på det första förslaget i årets avtalsrörelse. Det lönepåslag som föreslås är alldeles för lågt, enligt förbunden. Förhandlingarna måste ta hänsyn till alla branschers situation under den rådande pandemin, skriver Byggnadsarbetaren.

Höstens avtalsrörelse har börjat, och inom industrisektorn är förhandlingarna igång. Det här är en viktig del av avtalsrörelsen för hela arbetsmarknaden. Det är fem fackförbund inom industrin som förhandlar först, och därmed sätter de också ribban för hur löneutvecklingen kommer att bli för alla branscher.

Industriförbunden som genomför förhandlingarna är IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

4,5 procent lönepåslag är för lågt, tycker facket

Det första förslaget från medlaren i förhandlingen var ett lönepåslag på 4,5 procent över 29 månader. Arbetsgivarna sa ja till detta, även om det ansågs något för högt.

Men industriförbunden sa nej. De tycker att förslaget är för lågt, och hade även synpunkter på förslagen kring delpension och arbetstidsförkortning.

Byggnads: Rätt beslut att kräva mer

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin tycker att industriförbunden gjorde rätt. Även om han inte tagit del av hela förslaget, anser han att det är alldeles för lågt.

– Vi har begärt ett årligt påslag på 3 procent och det här blir en bit under 2 procent per år. Det är alldeles för lite.

Vid tidigare förhandlingar har löneutvecklingen hamnat på ungefär 65–80 procent av vad fackförbunden yrkade på från början. Därför tycker Torbjörn Hagelin att det bör göra det den här gången också.

Branscher har drabbats olika hårt av pandemin

Torbjörn Hagelin menar vidare att delar av industrin och även byggbranschen har klarat sig bra från effekterna från pandemin. Samtidigt finns det andra branscher som har drabbats värre. Det kan göra det knepigt att enas om en utvecklingsnivå som passar alla branscher.

Därför krävs att fackmedlemmar inom branscher med bättre förutsättningar hjälper dem som har drabbats hårdare, menar Torbjörn Hagelin. 

– Det här är en utmaning som vi måste diskutera i avtalsrådet och sedan blir det LO-styrelsen som får titta på frågan.