Personer som håller upp händerna i omröstning.Lärarförbundet, Sveriges Lärarförbund och Sveriges Skolledarförbund sa alla ja till förslaget om en ny organisering för Sveriges lärare. Foto: koonsiri boonnak/Shutterstock.com

Fackförbund

Nu är medlemsomröstningen gällande ett nytt förbund för Sveriges lärare klar, och både Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund röstade för förslaget om en ny organisering. Det skriver Läraren.

Förslaget om ett nytt förbund för Sveriges lärare, som Lärarförbundets och LR:s styrelser tagit fram tillsammans med Skolledarna, har nu klubbats igenom. En lärarorganisation och en skolledarorganisation kommer nu samarbeta under Saco.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är både lättad och glad över resultatet. Hon säger att det hade känts tufft om en majoritet av lärarna och skolledarna inte hade trott på ett samarbete.

Skapar tryck och trygghet genom den fackliga rörelsen

Lärarförbundet har varit på väg att bilda förbund med Lärarnas Riksförbund ett flertal gånger tidigare. Att det inte har fungerat förrän nu menar Johanna Jaara Åstrand beror på att detta är första gången som de har tagit reda på hur medlemmarna känner. Man har fört dialoger inom förbunden såväl som ute på arbetsplatserna, vilket verkar ha varit nyckeln till framgång.

Enligt Jaara Åstrand är det genom den fackliga rörelsen de kan skapa både tryck och trygghet.

Positivt med högt valdeltagande

LR:s ordförande Åsa Fahlén ser även hon väldigt positivt på röstningsresultatet, och är framför allt glad över ett högt valdeltagande. Inom förbundet har det funnits starka röster som motsatt sig en sammanslagning. Men i omröstningen visade sig dessa röster ändå vara i minoritet.

LR hade det högsta valdeltagandet

Det var faktiskt inom LR som valdeltagandet var som högst, med 50,3 procent av medlemmarna. Inom Lärarförbundet var det 37,5 procent av de yrkesverksamma medlemmarna som röstade. För Sveriges Skolledare låg siffran på 40,5 procent.

Matz Nilsson, Sveriges skolledares förbundsordförande, menar att det är tydligt att medlemmarna ser positivt på en enad organisation för Sveriges lärare och skolledare. 

– Nu är det verkligen upp till oss i de tre förbundsledningarna att lösa de återstående frågorna för att hitta fram till den nya organiseringen för att stärka lärarnas och skolledarnas röst, säger han till Läraren.