Hand vänder på tärning med texten pay bredvid tärningar med bokstäver som bildar ordet equal.En ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar på fortsatta inkomstskillnader mellan könen. Det är egentligen inte mycket som hänt under de senaste 20 åren. Foto: FrankHH/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten är det en bra bit kvar tills vi når målet om ekonomisk jämställdhet mellan könen. Det är egentligen inte mycket som har hänt gällande inkomstskillnaderna under de senaste 20 åren. Det skriver Publikt.

Jämställdhetsmyndighetens senaste rapport visar att det fortfarande är långt kvar tills vi uppnår målet om att man oavsett kön ska få samma möjligheter och villkor när det gäller betalt arbete som ger livslång ekonomisk självständighet.

Har inte hänt så mycket under de senaste 20 åren

Sedan 2006 är ekonomisk självständighet ett av de jämställdhetspolitiska målen. Enligt Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, ser man dock i princip samma ojämställdhetsproblem nu som i tidigare utredningar.

– Kvinnorna närmar sig när det gäller lönerna, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, till exempel räntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent, berättar han i ett pressmeddelande.

Ännu sämre läge på grund av pandemins effekter

I rapporten går myndigheten alltså igenom vilka möjligheter och villkor kvinnor respektive män har att försörja sig. Det är fortfarande så att fler kvinnor jobbar deltid, har högre sjukfrånvaro och tar ut mer föräldraledighet än män. Löner och inkomst av näringsverksamhet är också lägre bland kvinnor. Och pandemins effekter har inte direkt förbättrat läget. Snarare tvärtom.

Eberhard Stüber påpekar att lönetappet under pandemin har varit större bland kvinnor än bland män, och det gäller framför allt kvinnor med de lägsta lönerna.

Företagsstöd går främst till mansdominerade branscher

Jämställdhetsmyndigheten har tittat lite extra på den offentliga företagsfinansieringen, och i rapporten framgår det att företagsstöd tenderar att främst tillfalla mansdominerade branscher, medan kvinnodominerade diton inte får så mycket stöd alls.

I fallen där skillnaden är som störst beviljas mäns ansökningar dubbelt så ofta som kvinnors ansökningar. Män har större chans att få en ansökning beviljad överlag, även i de branscher som domineras av kvinnor.