skadad kvinnlig cyklist framför bilEn olycksfallsförsäkring kan ge dig ersättning för inkomstbortfall om du skadas svårt vid en olycka och inte kan arbeta. Foto: Kzenon/Shutterstock.com

Fackförbund

Journalistförbundet slopar sin olycksfallsförsäkring för medlemmar. Försäkringen har inte varit tillräckligt bra, menar förbundet. Däremot utökas i stället inkomstförsäkringen med bättre villkor, skriver Journalisten.

Fackförbunden har fått ökad arbetsbörda under pandemin, vilket gjort att många förbund behöver hitta sätt att sänka sina kostnader.

För ett tag sedan skrev vi om att Unionen avvecklar några av sina medlemsförmåner. Nu har Journalistförbundet beslutat att göra samma sak.

Olycksförsäkringen blir frivillig

Från den 1 april ingår inte olycksfallsförsäkringen längre för medlemmar i Journalistförbundet. Tills nu har den varit en av två försäkringar som medlemmar får gratis utan extra kostnad.

I stället kommer det att vara frivilligt om medlemmarna vill teckna den olycksfallsförsäkringen eller inte. I så fall tecknar du den via försäkringsbolaget Bliwa, men till en lägre kostnad tack vare ditt medlemskap.

Försäkringen kostar förbundet 12,50 kronor per medlem varje månad. Årskostnaden som förbundet sparar blir därmed omkring 1,5 miljoner kronor.

Ersättningen har varit för låg

Orsaken till att försäkringen slopas är att den har varit till begränsad nytta för medlemmarna. Det berättar Eva-Maria Kollberg, som är kanslichef på Journalistförbundet.

– Olycksfallsförsäkringen som vi har haft har helt enkelt varit för dålig och medlemmar som trott att de haft ett bättre skydd har blivit besvikna.

Ersättningen som betalas ut har som högst uppgått i fem prisbasbelopp. 2021 motsvarade det 238 000 kronor i ersättning. Det är lågt med tanke på att den ska kunna ersätta inkomstbortfall på grund av olycksskador.

Inkomstförsäkringen får fler ersättningsdagar

Inkomstförsäkringen, som också ingår i medlemskapet, kommer dock att finnas kvar, och till och med förbättras. Antalet ersättningsdagar höjs till 120, i stället för 100 som gällde förut. För den som blivit arbetslös innebär det en extra månad med full ersättning, om inte a-kassan räcker till 80 procent av lönen.

Förändringen har kunnat göras tack vare det höjda taket för a-kassan. Eftersom a-kassan täcker större del av ersättningen i dag än innan pandemin har Journalistförbundets inkomstförsäkring behövt betala ut mindre pengar.

– Det har blivit ett överskott i inkomstförsäkringen och därför kan ersättningsdagarna utökas, samtidigt som vi fått ner premien som vi betalar till Bliwa från 65 till 60 kronor i månaden per medlem, förklarar Eva-Maria Kollberg.