Lee WermelinEnligt Akavias ordförande Lee Wermelin kommer förbundet fortfarande vara det rätta valet för akademiker inom Civilekonomernas och Juseks yrkesgrupper. Foto: Pressbild/fackforbund/akavia

Fackförbund

Nu har det nya fackförbundet Akavia bildats. Alla medlemmar i Jusek och Civilekonomerna är nu automatiskt medlemmar i det nya förbundet. Ordföranden Lee Wermelin berättar för Arbetet hur fackförbundet kommer att jobba framöver.

Vid årsskiftet gick Civilekonomerna ihop med Jusek och bildade ett nytt fackförbund. Det nya förbundet heter Akavia, en hopslagning av de latinska orden för akademi och väg. Akavia har 130 000 medlemmar, och är därmed det näst största fackförbundet inom Saco.

Medlemmar behåller sina förmåner och försäkringar

Under den första tiden kommer du som medlem att behålla dina gamla försäkringar och andra förmåner. Var du tidigare medlem i Civilekonomerna kommer du alltså att ha deras förmåner, och medlemmar i Jusek får behålla deras förmåner.

Går du med som ny medlem i Akavia får du dina nya förmåner via Akavia. Än så länge hanteras dock dessa förmåner via Jusek, och du har därmed i princip samma förmåner som medlemmar i Jusek har haft.

Under tiden som Akavia bygger upp sin nya, gemensamma hemsida kan du hitta information om dina förmåner och försäkringar hos de gamla förbundens hemsidor.

Akademisk utbildning ska löna sig

Lee Wermelin var tidigare ordförande för Civilekonomerna, och är nu ordförande för det nya förbundet. Hon berättar att namnet Akavia ska spegla deras fokus på att utbildning bör löna sig bättre.

– Det är en stor investering att läsa på universitet i fyra år, det måste man få tillbaka under yrkeslivet.

Relaterade frågor som Akavia kommer att jobba med är medlemsnytta och att ha lika villkor för att göra karriär.

Lee Wermelin vill att facket ska vara mer för medlemmarna än bara en försäkringslösning. Hon menar att ansvaret för arbetsmarknadens frågor bör finnas hos arbetsgivare och facket, och inte hos politiker. Som exempel pekar hon på den osäkra situation som råder kring Arbetsförmedlingen just nu.

Specialkompetensen mot yrkesgrupperna finns kvar

Att förbunden skulle gå ihop har varit självklart för Lee Wermelin. Jusek och Civilekonomerna har haft samma åsikter om alla frågor.

Ordföranden tror inte heller att förbundet kommer att tappa specialkompetensen mot civilekonomer i och med sammanslagningen. I och med att förbundet blir större sjunker nämligen kostnaderna för till exempel IT och lokaler, vilket innebär att de kan investera i medlemmarnas profession i stället.

Lee Wermelin berättar att Akavia kommer att satsa på att rekrytera akademiker bland deras yrkesgrupper. Där kan de delvis komma att inkludera medlemmar i det konkurrerande fackförbundet Unionen. Men framför allt kommer Akavia att rikta sig mot personer som i dagsläget inte är med i facket över huvud taget, säger Lee Wermelin.