En bild på Civilekonomernas och Juseks ordförandenCivilekonomernas ordförande Lee Wermelin och Juseks ordförande Sofia Larsen vill bilda gemensamt fackförbund. Foto: Jessica Segerberg/fackforbund/akavia

Fackförbund

Fackförbunden Civilekonomerna och Jusek har beslutat sig för att gå ihop och bilda ett enda stort fackförbund. I det nya förbundet ska förutom ekonomer också jurister och samhällsvetare ingå.

I onsdags stod det klart att Jusek och Civilekonomerna går ihop och bildar ett stort fackförbund. Fackförbundet kommer efter sammanslagningen bli landets åttonde största och den näst största bland Saco-förbunden.

– Vi är två starka förbund för ekonomer som nu har för avsikt att gå samman. Vi kommer efter sammanslagningen att organisera 90 000 ekonomer inom offentlig och privat sektor, säger Lee Wermelin, Civilekonomernas ordförande.

Att två fackförbund slås ihop tycker inte Lee Wermelin är något konstigt. Istället menar hon att andra fackförbund inte bör vara ens motpart utan arbetsgivaren. Genom att gå samman tror hon det blir lättare att fokusera på just detta.

Vill skapa en stark röst för medlemmarna

Anledningen till att Jusek och Civilekonomerna vill gå ihop är många. Till att börja med delar man samma ideologi men man tror även att det kan vara bra för medlemmarna, då deras behov hela tiden förändras.

Ett större förbund innebär en starkare röst för sina medlemmar. Man tror att det blir lättare att åstadkomma något för sina medlemmar och verkligen få inflytande.

[Ads1]

Det nya förbundet blir en verklighet i slutet på nästa år

Att slå ihop två fackförbund är inget som görs i en handvändning, utan tar tid.

Planerna på att gå samman måste först godkännas av förbundens fullmäktige. Förhoppningen är att sammanslagningen ska vara klar i slutet av nästa år.

Jurister och samhällsvetare kommer ingå i förbundet

Det nya förbundet kommer i huvudsak bestå av ekonomer men även samhällsvetare, systemvetare, jurister och kommunikatörer kommer ingå.

Totalt kommer förbundet ha över 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor.