Jysk riskerar vite om de inte förbättrar arbetsvillkoren innan den 15 februari. Foto: B. Forenius/ Shutterstock

Arbetsmarknad

Jysk överklagade Arbetsmiljöverkets beslut om vitesföreläggande. Överklagandet fick avslag från Förvaltningsdomstolen och möbelkedjan behöver nu påbörja arbetet för en bättre arbetsmiljö. Samtidigt köps allt fler skyddsombud ut från kedjan. 

Det var under förra veckan som Handelsnytt rapporterade om att Jysks överklagan mot hotet om vite på 1,5 miljoner kronor nekades. Vitesföreläggandet beslutade Arbetsmiljöverket om redan i juni och nu behöver möbelkedjan påbörja arbetet med att förbättra arbetsvillkoren. 

Personalen utsätts för skaderisk

När Arbetsmiljöverket beslutade om vitesföreläggande och att Jysk behöver förbättra arbetsmiljön i juni berodde det på att personalen helt saknade utbildning i lyftteknik och belastningsergonomi. Myndigheten bedömde att personalen utsattes får både en säkerhets- och skaderisk i de rådande arbetsförhållandena. 

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Jysk ser till att alla anställda får gå relevant utbildning samt att det ska finnas tekniska hjälpmedel att tillgå när lyft på varor om över 15 kilo ska genomföras. 

[Ads1]

Hot om böter på 1,5 miljoner kronor

Jysk fick fram till och med den 30 november i år att åtgärda de rapporterade arbetsmiljöproblemen efter att Arbetsmiljöverket hotade om vite omfattande 1,5 miljoner kronor. Men efter att Jysk överklagat beslutet har förvaltningsdomstolen beslutat att tidfristen förlängs fram till 15 februari medan de övriga punkterna i överklagandet avslås.

Arbetsmiljöverkets samtliga krav står kvar, likaså vitesföreläggandet. 

Allt fler skyddsombud köps upp

Redan i maj rapporterades det om att tre skyddsombud hade blivit uppsagda i möbelkedjans Helsingborgsbutiker under de senaste tre åren. Nu, ett och ett halvt år senare, har ytterligare två köpts ut. 

Enligt Handelsnytt rör det sig om personer som har varit fackligt engagerade skyddsombud som båda har menat att ergonomin måste förbättras och varit aktiva i kravet på vite från Arbetsmiljöverket.  

Samtidigt har fackförbundet Handels lokala Helsingborgskontor ställt sig mot Jysks agerande och enligt ombudsmannen Suzanne Jenzinger har de varit tydliga med att det är ett oacceptabelt beteende från möbelkedjans sida.