Lärare i förgrunden med munskydd medan barn leker i bakgrunden.Förskollärare har ett behov av arbetskläder, menar huvudskyddsombudet Peter Edberg i Umeå. Han har länge drivit kampen för rätten till arbetskläder, särskilt under vinterhalvåret. Nu avsätter politikerna två miljoner kronor till rejäla kläder för personal inom förskolan. Foto: VAKS-Stock Agency/Shutterstock

Arbetsrätt

Arbetskläder är en självklarhet inom många yrken, men inte för alla. Trots att förskollärare behöver vara ute stora delar av arbetsdagen har kampen för arbetskläder varit  lång. Nu verkar man äntligen se ett positivt resultat, skriver Läraren.

Frågan om arbetskläder har drivits – och drivs fortfarande – på många förskolor runt om i Sverige. Rätten till arbetskläder, menar lärarna, borde vara en självklarhet men politikerna har länge varit svårövertalade. Nu kommer det glada beskedet för förskollärare i Umeå.

Pandemin var en avgörande faktor

Segern som kommit för huvudskyddsombudet, Per Edberg, i Umeå är delvis att tacka för pandemin, menar han. Restriktionerna som kom med pandemin tvingade lärarna att hålla sig utomhus fler timmar om dygnet. Tidigare har politiker använt argumentet att om lärarna tycker att det blir för kallt så kan de gå in och värma sig, ett argument som alltså föll platt under pandemin. 

– Det blev en arbetsmiljöfråga och vi krävde att vi skulle få skyddskläder eftersom vi inte skulle vara inne. Då förstod äntligen politikerna, förklarar Per Edberg.

Nu väljer politikerna att lägga två miljoner kronor på inköp av kraftiga jackor och byxor till lärare som arbetar inom förskolan. Kläderna ska vara funktionella såväl som varma och göra det möjligt för lärarna att vara utomhus längre.

Kampen fortsätter

Men samtidigt som arbetskläder nu är på väg till förskollärarna i Umeå menar Per Edberg att det finns saker kvar att göra och att kampen fortsätter. Han påpekar bland annat att andra lärare också behöver bli erbjudna bättre kläder, inte bara förskollärarna.

– Jag har krävt att även idrottslärarna ska få arbetskläder, säger Per Edberg och fortsätter: Där fick vi nej men vi kommer inte ge upp utan fortsätta kämpa för idrottslärarna.

Det råder även stora skillnader runt om i landet. I Göteborg kämpar exempelvis Andrea Meiling för att lärare inte ska behöva använda privat utrustning i arbetet. Precis som Per Edberg menar hon att kampen måste fortsätta.