förkyld kvinna med nässpray och näsduk tittar in i kameranDe tillfälliga ändringarna i sjukförsäkringen ska förmå fler att stanna hemma när de är sjuka. Foto: StoryTime Studio/Shutterstock.com

Nya regler

Regeringen har sedan tidigare gjort ändringar i sjukförsäkringen på grund av pandemin. Åtgärderna var tänkta att gälla fram till den 30 april. Men flera av dem förlängs nu ända till 30 juni. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande i går. 

Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla svenska medborgare. Det innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan när du är sjuk och inte kan arbeta.

Regeringen uppger även att de planerar att fortsätta förlänga åtgärderna fram till att Sverige uppnått sitt vaccinationsmål för covid-19.

Du kan få ersättning från första sjukdagen

En sak som har förlängts är det slopade karensavdraget för den första sjukdagen. Vanligtvis får du ingen ersättning för den dagen. Men nu kan du begära ett schablonbelopp som gör att du får en viss ersättning även för första dagen du är sjuk.

Tanken med detta stöd är att ingen ska gå till jobbet när de blir sjuka på grund av ekonomiska skäl. När vi tappar mindre av vår inkomst vid sjukdom är förhoppningen att fler ska stanna hemma vid sjukdom. Därmed kan vi bättre begränsa smittspridningen.

Inget läkarintyg behövs de första 14 dagarna

De första 14 dagarna av sjukskrivningen behövs inte heller något läkarintyg för att få ersättning. Även detta stöd förlängs till sommaren.

Med den här åtgärden finns det två olika syften. Det första är att avlasta sjukvården, så att läkarintyg inte behöver ordnas lika ofta. Det andra är att minska smittspridningen genom att det blir enklare för fler att stanna hemma.

Riskgrupper, anhöriga och föräldrar kan få stöd

Vissa riskgrupper kan få fortsatt ersättning i olika situationer, liksom deras anhöriga. Dels gäller det sjukpenning när personen i riskgrupp är hemma i förebyggande syfte, dels smittbärarpenning för vissa anhöriga.

En annan grupp som får förlängt stöd är föräldrar. De kan få tillfällig föräldrapenning när skolan eller förskolan stänger, och även om barnen nyligen blivit allvarligt sjuka.