Företag kan inte välja kollektivavtal åt sina anställda

Arbetsmarknad

Anställda vid en firma för tågcatering hotar med strejk om kollektivavtalen inte uppgraderas, rapporterade Handelsnytt under måndagen. Resenärer hos SJ, Norrlandståget och Snälltåget kan komma att påverkas om företagets ledning inte möter de anställdas krav.

En kollektivavtalsfejd står utan lösning. Nu hotar anställda på Train Logistics med strejk om arbetsvillkoren inte blir bättre.

I nuläget har de anställda avtal enligt Hotell- och restaurang. Istället anser de anställda att de bör inkluderas under Handels. Det är alla parter överens om med undantag för företagets ledning.

Avtalstvisten leder till strejk

Det är anställda på företaget Train Logistics i Göteborg som lyft problemet. Företaget är matleverantör till flera tåglinjer hos bland annat SJ, Norrlandståget och Snälltåget.

Företaget Train Logistics arbetar med catering för tågtrafiken. Med sina nio anställda säljer och levererar de mat till tågresenärer, och sammanlagt omfattar uppdraget drygt 130 000 artiklar per dag.

Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket samt de anställda anser att de borde vara skrivna under Handels kollektivavtal, och därmed få bättre förmåner. Den enda som inte håller med är ledningen, som inte har velat möta kraven.

Det är sammanlagt nio anställda som avtalsändringen berör. Om kraven inte möts kommer strejken att påbörjas den 5:e december kl 06:00 av samtliga anställda.

[Ads1]

Backas av Handels

Avtalssekreterare Per Bardh vid Handelsanställdas förbund står bakom varslet. Han menar att det inte kan vara företagen som väljer kollektivavtal åt de anställda.

– Företaget vill inte skriva kollektivavtal med oss trots att deras verksamhet rör försäljning och lager. Det innebär osund konkurrens med andra företag och det innebär sämre villkor för våra medlemmar på arbetsplatsen, förklarar Bardh i samband med varningen.

Tänk på! Arbete handlar inte bara om kraven arbetsgivaren kan ställa på dig, utan vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare. Ta reda på vilka rättigheter du har som anställd. Här kan du läsa mer om vad ett kollektivavtal är.

Fördelar som justeras av kollektivavtal kan handla om sådant som timlön, semester och pension. Det är därför avgörande för den anställdes ekonomi att ha ett kollektivavtal som motsvarar dennes arbetsuppgifter.