kvinnlig lärare visar en stor atom för fyra barnEndast behöriga lärare kommer få vara medlemmar i lärarförbundet. Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Lärarförbundet vill endast att behörig lärare ska få vara medlemmar i förbundet. Det har gjort att Vision och Kommunal vill öppna upp dörrarna och välkomna icke behöriga lärare skriver tidningen Arbetet.

Fackförbunden Kommunal och Vision är angelägen om att lösa den fackliga tillhörigheten för icke behöriga lärare när lärarförbundet gör om reglerna för sina medlemmar.

20 procent av yrkesverksamma lärare under förra läsåret saknade behörighet

Under läsåret 2017/2018 fanns 135 000 anställda på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Lite mer än 20 procent av dem saknade behörighet. Alla som arbetat som lärare har kunnat vara med i Lärarförbundet men från och med 1 januari 2020 kommer endast behöriga lärare att få vara med i förbundet. Detta beslutades på en kongress som förbundet höll under hösten 2018.

Fram till nu har det räckt med att man varit verksam som studie- och yrkesvägledare, skolledare, lärare eller lärarstudent för att kunna bli medlem. Men det kommer alltså inte längre att räcka. Rätt behörighet krävs med den nya formuleringen. De som är medlemmar idag men saknar rätt behörighet kommer inte att slängas ut. Vilket gäller även för de som går med fram till årsskiftet.

2031 kommer det saknas 80 000 behöriga lärare

När det gäller antalet obehöriga medlemmar i Lärarförbundet vill facket inte kommentera hur många det handlar om. Enligt ett sms från Niklas Kjellberg presschef på Lärarförbundet, till Arbetet, har större delen av förbundets medlemmar en utbildning som är relevant eller så håller de på att utbilda sig.

Antalet obehöriga lärare är många och ökar hela tiden. 60 procent av nya lärare som anställts under de senaste fem åren har saknat behörighet och den gruppen fortsätter att växa. I framtiden kommer det råda brist på behöriga lärare. En prognos från Skolverket från 2017 visar att det 2031 kommer saknas cirka 80 000 behöriga lärare.

Fackförbunden för lärare kommer endast vara till för de som har lärarbehörighet

Det andra fackförbundet för lärare, Lärarnas riksförbund, har idag krav på att medlemmarna ska ha lärarbehörighet. I framtiden kommer när förbunden endast välkomnar behöriga lärare finns det en stor tillväxtpotential för de som välkomnar icke behöriga lärare. Tidningen Arbetet har avslöjat att både Vision och Kommunal är intresserade.

Många har akademisk utbildning men saknar fullständig lärarutbildning

Idag organiserar kommunal flera yrkesgrupper som inte är behöriga lärare och som arbetar som fritidsledare, elevassistenter och lärarassistenter. Enligt Tobias Baudin på Kommunal finns det inget annat fackförbund för de yrkesgrupperna som saknar behörighet men som arbetar i skolan. Att få ihop dessa grupper borde vara ganska lätt och naturligt.

Vidare säger han att de yrkesgrupperna ofta har en akademisk examen även om de saknar behörighet. En del är utbildade fritidsledare och barnskötare men har inte tillräckligt lång utbildning för att få lärarbehörighet.

Det kan bli lite problem när det gäller kollektivavtal då det är Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet som tecknar lärarnas avtal idag.

Enligt Baudin måste man hitta en lösning för de som idag har en tjänst och omfattas av kollektivavtalet. Det ska finnas kollektivavtal som passar alla medlemmar och de måste vi st till att lösa med arbetsgivarna.