Kommunals ordförande malin ragnegård står i korridor med händerna i sidorna.Kommunals nya avtal innehåller bland annat vissa lösningar på frågan om dygnsvila. Förbundet fick inte igenom alla sina krav, men ordförande Malin Ragnegård menar att det ändå har skett förbättringar. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Arbetsmarknad

Den strejk som hotade att bryta ut i dag den 18 april blåstes av efter att Kommunal, SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona godkände medlarnas sista bud under onsdagen. Kommunal har nu tecknat nytt kollektivavtal med SKR och Sobona, som bland annat innebär löneökningar och vissa lösningar på frågorna gällande dygnsvila och löneprocesser. Det rapporterar Kommunalarbetaren.

Vi skrev tidigare om Kommunals strejkvarsel för kommun- och regionsanställda och anställda i kommunala bolag med Sobona-avtal, men hotet är nu avblåst. Under onsdagen gick nämligen parterna (Kommunal, SKR och Sobona) med på medlarnas bud och ett nytt kollektivavtal är tecknat.

Avtalet ger löneökningar och lösningar på lönefrågor

Det nya avtalet omfattar bland annat vissa lösningar på frågor om löneprocesser och löneutbetalningar, men ger även löneökningar på i genomsnitt 985 kronor från och med den 1 april. Det är i linje med årets industrimärke på 3,3 procent. 450 kronor är dock en individgaranti och ska betalas ut av arbetsgivarna senast den 30 juni (2024).

Avtalet gäller till den 31 mars 2025 och omfattar cirka 540 000 anställda i kommuner, regioner och bolag med Sobonavtal.

Fick inte igenom yrkandet om slopat dispenskrav för räddningstjänsten

En av de stora knäckfrågorna i förhandlingarna handlade om dygnsvila inom LSS-verksamhet och räddningstjänsten, och på den här punkten nådde Kommunal varierad framgång. De fick igenom yrkandet på slopat dispenskrav för LSS-verksamhet, där man i fortsättningen ska kunna jobba dygnspass efter en lokal MBL-förhandling.

Kommunal hade även yrkat på slopat dispenskrav för räddningstjänsten, men det gick SKR däremot inte med på. Kommunals ordförande Malin Ragnegård tycker dock ändå att det har skett vissa förbättringar. Nu ska de som har fått sin dispens beviljad av arbetstidsnämnden efter ett år kunna göra en lokal bedömning och meddela nämnden att de önskar fortsätta, vilket Ragnegård menar blir både enklare och mer hållbart.

– Vi hade önskat att komma längre men vi släpper inte den här frågan, säger hon till Kommunalarbetaren.