En bild på en elektriker som arbetar

Student

Ungdomars gymnasieval påverkas utifrån könet. Samtidigt spelar föräldrarnas bakgrund in när det kommer till möjligheterna att ta sig in på utbildningarna. Det visar statistik från Skolverket. 

Det var under måndagen som Arbetet rapporterade att ungdomarnas gymnasieval upprepar könsstereotypa yrkesval. Uppgifterna har Skolverket tagit fram i samband med årets gymnasieantagning. 

Könsstrukturer upprepas i gymnasievalen

I statistiken som Skolverket har tagit fram efter årets gymnasieval kan man se tydliga mönster som visar att könsstrukturer är på väg att upprepas. 

Bland de förstahandssökande till gymnasieprogrammet energi-, el-, VVS- och fastighetsprogrammet var endast tre till fyra procent tjejer. Samtidigt var handelsprogrammet det nationella gymnasieprogram som minst andel killar lockades av. Bara åtta procent valde programmet som förstahandsval. 

De som sökt gymnasieprogram inom turism och hotell består av en tydlig majoritet av tjejer. Det gäller även de som sökte gymnasieprogram inom vård och omsorg.

Några utbildningar lockar båda könen

Även om många av gymnasieansökningarna tyder på att tydliga könsstrukturer när det kommer till att yrkesval kommer att upprepas, så finns det gymnasieprogram som är lika populära bland samtliga kön.

Gymnasieutbildningarna med jämnast könsfördelning är de inom ekonomi, handel och administration. Högskoleförberedande utbildningar är populärare än yrkesutbildningarna och den tydligaste skillnaden går att se bland tjejer. 

Behörigheten var bättre bland tjejerna

Av alla som ansökte in till en nationell gymnasieutbildning var 84 procent behöriga till sitt förstahandsval. Dock existerar det stora skillnader mellan könen. 

Bland könen hade tjejerna bättre behörighet än killarna och bland de som sökt högskoleförberedande utbildningar var behörigheten bättre till skillnad från gruppen som sökt yrkesförberedande utbildningar. 

Även föräldrarnas utbildning och invandring spelar roll enligt Skolverkets statistik. Ungdomar vars föräldrar är födda i Sverige är i högre utsträckning behöriga till gymnasiet.