kvinna visar statistikrapport vid förhandlingsmöteKonsulter som har pågående uppdrag hos kunder är praktiskt svårare att säga upp enligt turordningsreglerna i las

Arbetsrätt

Konsultföretag måste följa samma regler som andra arbetsgivare gällande uppsägning på grund av arbetsbrist. Men när det handlar om konsulter kan de fackliga förhandlingarna vid uppsägning bli mer komplexa, skriver Ingenjören.

Lagen om anställningsskydd (las) går efter principen sist in, först ut. Därefter är ålder den avgörande faktorn om flera personer har varit anställda lika länge. Dock kräver las också att kvalifikationer för anställningen också ska spela in, och inte bara mest arbetad tid.

Samma regler som för andra anställda gäller på konsultbolag. Dock kan förhandlingarna bli mer komplexa där när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Konsultföretag vill behålla konsulter med pågående uppdrag

Pia Bäckström är chef för tjänstesektorn på fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Hon berättar att konsultföretag ofta vill behålla de konsulter som ännu har uppdrag, framför dem som tillfälligt är utan uppdrag. De menar på att deras kunder inte vill byta konsult, och att det därför blir praktiskt svårt att säga upp konsulter som ännu har uppdrag.

Men enligt las ska alltså en konsult som har varit anställd länge ha företräde framför en kollega med kortare anställningstid, om de har tillräcklig kompetens. Där tas ingen hänsyn till uppdrag. Las ställer heller inga krav på att den som får stanna kvar behärskar sina nya arbetsuppgifter fullständigt, utan bara att man kan lära sig dem inom en rimlig tid.

Pia Bäckström påpekar också att det händer att konsulter lämnar pågående projekt av andra anledningar, på grund av föräldraledighet eller byte av jobb. I de fallen byts också konsulten ut till en annan.

Turordningsreglerna kan förhandlas bort

Det är dock möjligt att förhandla bort turordningsreglerna, genom ett avtal mellan facket och arbetsgivaren. Parterna analyserar i det fallet företagets behov, och facket värderar vilka konsekvenser avtalet kan medföra.

– Förhandlar man bort Las blir alla villkor kring uppsägningarna förhandlingsfrågor. Tyvärr blir det i praktiken ofta svårt att få en bra kompensation för ett större antal anställda i ett företag som blöder, säger Pia Bäckström.

Om arbetsgivaren och facket är överens om att ta fram en avtalsturlista, brukar de drabbade medarbetarna ofta få några månaders lön som kompensation.

Om parterna däremot inte kommer överens kan facket vägra skriva under, och då riskerar arbetsgivaren tvister om skadestånd om de ändå frångår turordningsreglerna i las.