Kvinnlig vårdpersonal kommer med en bricka med mat till en äldre dam som ligger i sin säng.För att öka antalet utbildade inom skola

Nya regler

Borlänge vill införa ett tak för vikarier inom skola och omsorg som saknar utbildning. Samtidigt ser kommunen över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser i skolan. Beslutet ogillas av Kommunal, som anser att det kan leda till ökad underbemanning, skriver Kommunalarbetaren.

Borlänge kommun har sänkt taket för outbildade vikarier inom skola och omsorg till 280 dagar. Från och med den 1 april har outbildade som arbetat som vikarier rätt till utbildning för att få förtur till arbete eller möjlighet till fast anställning. 

Ska ges möjlighet att komplettera sina kunskaper

Borlänge kommuns chef för den sociala sektorn, Pernilla Söderlund, säger att de ska undersöka möjligheten att öka antalet utbildningsplatser i skolan. Vidare tillägger hon att man även ska titta på hur de ska värdera erfarenhet utan utbildning.

Enligt Pernilla Söderlund kan det finnas möjlighet att komplettera sina kunskaper för de som arbetat länge som vårdbiträde utan att de behöver gå hela vårdutbildningen för att bli undersköterska. 

Taket har lett till stor personalomsättning

Gränsen för outbildad personal inom skola, förskola och fritidsverksamhet låg tidigare på 320 dagar. Den regeln har enligt Linda Kvarnström, sektionsordförande Kommunal Borlänge, funnits i flera år och har lett till stor personalomsättning.

Det är än så länge ingen som har klagat på det eftersom det står i anställningskontraktet att det finns ett tak på 320 dagar. Men nu sänks alltså den gränsen till 280 dagar.

Enligt Pernilla Söderlund är bristen på utbildade undersköterskor större i Borlänge än i övriga delar av Sverige. Något som de nu vill ändra på.

Kommunal välkomnar satsningen på yrkesutbildning

Kommunal har velat att det sker en större satsning på yrkesutbildad personal inom vården och skolan men man är kritiska till Borlänge kommuns beslut eftersom man befarar att det kan leda till ännu större personalbrist. 

Enligt Linda Kvarnström behövs det mer än 1 000 vikarier på särskilda boenden och inom hemtjänsten varje månad. Alla borde tillåtas att fortsätta arbeta och de som har förtur kan få nya vikariat. Om det har fungerat med outbildad personal i 280 dagar så borde det fungera efter 280 dagar också. Kommunen borde ändå kunna erbjuda alla möjligheten att utbilda sig.