man arbetar vid dator med en uteterass i bakgrundenVid distansjobb är det viktigt att chefen ger tydliga riktlinjer och regelbundet följer upp den anställdes arbetssituation

Arbetsrätt

På Tillväxtverket är det tillåtet för anställda att jobba hemifrån, men bara efter ett godkännande från chefen. Detta eftersom distansarbete kräver mycket av såväl medarbetare som chef och det behövs dialog och tydliga riktlinjer för att distansarbetet ska fungera, skriver Civilekonomen

Myndigheten Tillväxtverket ger sina anställda möjlighet att arbeta hemifrån på distans. Det krävs dock ett godkännande från chefen innan medarbetaren kan börja jobba från en annan plats, eftersom det ställer stora krav på både chef och anställd.

Medarbetarsamtal är ett sätt att följa upp arbetssituationen

Tillväxtverkets HR-chefen Per Cederblad säger till Civilekonomen att det inte är en rättighet att få använda på distans, utan ett förtroende som kräver en överenskommelse med chefen. Detta eftersom distansarbete förutsätter en förmåga att ta ansvar för sina prestationer och hur situationen ser ut.

Men även chefen har ett ansvar i saken. För att upplägget ska fungera behöver chefen planera in regelbundna medarbetarsamtal för att hålla igång en dialog mellan chefen och medarbetaren. Samtalen behöver behandla förväntningar på den anställde, resultatet av arbetet samt stressnivån.

Social gemenskap behöver stärkas trots distansarbete

En förlust som distansarbete innebär är avsaknaden av den gemenskap som bildas på en fysisk arbetsplats. Tillväxtverket försäker motverka detta med sociala aktiviteter som ska stärka gemenskapen.

–  Vi har aktivitetsbaserade kontor som gynnar kontakter mellan medarbetare, men det gäller att jobba strukturerat med till exempel fikaträffar eller korta seminarier. 

En annan utmaning är hur det ska bli tydligt vad medarbetaren förväntas åstadkomma under en arbetsdag. Detta är särskilt viktigt vid en flexibel arbetssituation där medarbetaren kan jobba hemifrån.

Distansarbetaren behöver sätta tydliga gränser och ansvara för sin arbetsmiljö

För medarbetarens del rekommenderas att sätta egna, tydliga gränser för arbetstider och att hålla koll på hur mycket de jobbar. Arbetsmiljö, ergonomi och ljusförhållanden är en annan sak att ha i åtanke, liksom hur den flexibla arbetsplatsen påverkar it-säkerheten.