person lämnar kuvert med muta till företagsledareSamhället får inte kompromissa med fuskande företag

Arbetsmarknad

Brottslighet och fusk i arbetslivet ska utredas på uppdrag av regeringen. Bland annat ska utredningen titta på hur myndigheter bättre ska kunna samarbeta för att göra kontroller på svenska arbetsplatser, skriver Publikt.

Regeringen inleder en utredning av myndigheternas samarbete när det gäller att bekämpa kriminalitet, fusk och regelbrott i arbetslivet. Utredningen ska analysera hur myndigheterna arbetar i dag och vad som krävs för att effektivt och målsenligt förhindra brott. Sedan ska utredningen resultera i förslag på hur myndigheterna kan arbeta i framtiden.

Den som ska leda utredningen är Mikael Sjöberg, som tidigare varit generaldirektör för Arbetsmiljöverket och fram till förra sommaren för Arbetsförmedlingen. Han ska presentera det färdiga förslaget för regeringen den 30 december i år.

Arbetsmarknadsminister: Dessa brott får inte förekomma i Sverige

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark kommenterar beslutet med att arbetslivsbrott inte har någon plats på svensk arbetsmarknad. Hon menar att samhället inte får kompromissa med fuskande företag. I dag kan fuskande aktörer konkurrera ut seriösa aktörer från marknaden, och därför reagerar regeringen med hårda tag.

– Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger Eva Nordmark.

Myndigheternas samarbete förhindras av sekretess

Flera olika myndigheter har ett gemensamt uppdrag att samarbeta för att göra kontroller mot brott i arbetslivet. Dessa är Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Jämställdhetsmyndigheten och Polismyndigheten.

3 000 gemensamma kontroller har utförts på svenska arbetsplatser. Sådant som då har upptäckts är såväl människohandel och illegal arbetskraft som farliga arbetsmiljöer och bristfällig säkerhetsutrustning.

Enligt Dagens arbete är sekretessen ofta ett hinder för att myndigheterna ska kunna dela med sig av information till varandra. Detta är en sak som utredningen ska titta på. En annan sak som ska undersökas är om ID-kontroller kan vara aktuella i vissa branscher som är extra utsatta, till exempel inom bygg- och skönhetsbranscherna.