lagerarbetare vid gaffeltruck i industrilagerEn anledning till att LO-förbunden har haft färre medlemmar de senaste åren är att färre jobbar inom industrin. Av de arbetare som tillkommit är det färre som är medlemmar i facket. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Hög avgift och oklart vad man får för de pengarna. Det är en vanlig uppfattning som finns om facket, skriver Dagens Arbete. Men nu när arbetsmarknaden är i kris är det många som har ändrat åsikt och söker sig till den trygghet som facket kan erbjuda.

Fackförbunden i Sverige har haft en minskande organisationsgrad under några år. Men under den pågående krisen rapporterar flera fackförbund att det tillkommer fler medlemmar än tidigare, på grund av de många varsel som följde med coronaviruset.

Ett exempel är IF Metall, som under de två första dagarna i april fick fler ansökningar om medlemskap än under hela januari månad.

– Min uppfattning är att man alltid söker trygghet i otrygga tider. Facket förknippas med trygghet, säger IF Metalls enhetschef på organisationsenheten, Martin Gunnarsson.

Många ser inte nyttan i att betala fackavgiften

Det är fler som är fackmedlemmar i norra Sverige än i storstäderna. Det beror till stor del på var arbetarrörelsen har varit stark historiskt sett och var produktionsanläggningar finns. Svårast är det att nå anställda på mindre arbetsplatser i storstäder där det inte finns någon aktiv fackklubb.

Ett vanligt argument för att inte vara medlem i facket är avgiften. Medlemskapet kostar pengar, men man vet inte vad facket egentligen gör och ser inte att man får något för den kostnaden.

Därför måste fackförbunden bli bättre på att informera om vad poängen är med att vara medlem i ett fackförbund, tycker Martin Gunnarsson. Detta för att medlemmarna ska stanna kvar även efter att krisen är över.

Krisen har gett utsatta branscher en tankeställare

Anders Kjellberg är professor i sociolog vid Lunds universitet. Han tror att många som inte har varit medlemmar i facket eller a-kassan tidigare har fått tänka om nu under krisen. Han tror även att medlemsökningen kommer att fortsätta under några månader framöver.

– Att Handels och Hotell- och restaurangfacket ökade betydligt mer än IF Metall under mars månad beror på att de branscherna hittills har drabbats hårdare av krisen, och att utgångsläget var en klart lägre organisationsgrad än vad IF Metall har.

LO-förbunden har tappat flest medlemmar

Medlemsantalet har minskat mest hos LO-förbunden de senaste åren. Räknar man in studentmedlemmar och pensionärsmedlemmar är TCO nu större än LO, även om LO fortfarande har flest aktiva medlemmar. En orsak som Anders Kjellberg kan se är att tjänstemannafacken har kunnat locka medlemmar med att erbjuda inkomstförsäkringar.

Men det är inte bara medlemsavhopp som har lett till att medlemsantalet har sjunkit hos LO-förbunden, utan för att antalet arbetare har förändras. IF Metall har till exempel lägre organisationsgrad för att det är färre än tidigare som arbetar inom industrin. Inom LO:s områden har också andelen utlandsfödda arbetare ökat, varav mindre än hälften är fackmedlemmar.