Ett möte på en arbetsplats med två kollegor som bråkar.För yttrandefriheten gäller olika regler för den som är privatanställd och den som är anställd offentligt. Det är inte självklart att du får yttra kritik mot arbetsgivaren eller arbetsplatsen hursomhelst. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock

Arbetsrätt

Trots att yttrandefriheten är något många tar som självklart, finns det regleringar kring hur, när och var du får yttra kritik gentemot din arbetsgivare, skriver Fastighetsfolket. Det gäller särskilt om du är anställd privat.

När det råder missförhållanden på en arbetsplats behöver du som arbetstagare uppmärksamma problemet – men det är inte alltid du får yttra vilken kritik som helst offentligt.

Du får inte ge arbetsgivaren dåligt rykte

Som privatanställd har du en plikt gentemot din arbetsgivare att vara lojal. Det innebär inte att du inte får påpeka missförhållanden, men det innebär däremot att eventuell kritik ska skötas internt. Du får alltså inte, med vissa undantag, hänga ut arbetsgivaren så att denne får dåligt rykte.

Vd på LO-TCO Rättsskydd, Dan Holke, förtydligar vilka förhållanden som gäller:

– Som privat anställd har du naturligtvis rätt att kritisera företaget, påtala missförhållanden och ta upp saker du upplever är fel. Men i första hand ska du göra det internt, om det inte är väldigt grova saker, förklarar Dan Holke.

Förutom det måste det också förekomma en vilja att förändra situationen, från den anställdes sida. Ren och skär ilska eller irritation räcker alltså inte som argument för att gå ut med missförhållanden offentligt.

Annat gäller för offentlig anställning

Men det råder stor skillnad mellan olika anställningsformer. Inom offentlig verksamhet har arbetstagarna nämligen fler och större rättigheter att vädra kritik offentligt, eftersom de arbetar för det allmänna.

Journalisten är på din sida

Om du ändå är privatanställd och vill gå ut offentligt med uppgifter om missförhållanden har journalisten en skyldighet att skydda dig. Sedan visselblåsarlagen skärptes ytterligare från och med 17 december 2021 innebär det dessutom större trygghet för dig.

Missförhållandet som rapporteras måste dock vara av allmänt intresse. Innan visselblåsarlagen förändrades behövde händelsen som den anställde ville rapportera kunna ge fängelse för att arbetstagaren skulle ha rätt att rapportera.

I första hand bör man hantera problemet internt. Att kontakta facket kan också vara en god idé innan man går ut offentligt med kritiken.