kvinnlig elektriker med elkablar på axeln ler mot kameranElektrikerna hjälpte tre kvinnor på en elfirma få skadestånd för löne- och könsdiskrimering. Foto: ALPA PROD/Shutterstock.com

Tvister

År 2019 anställde Bergendahls el Projekt AB i Göteborg sex stycken B-lärlingar, tre män och tre kvinnor. Efter en tid på företaget upptäckte kvinnorna att männen fick mer lön än dem, i form av ett ”ansvarstillägg” på 3 000 kronor. Kvinnorna vände sig då till Elektrikerna och företaget har nu betalat skadestånd till dem, skriver tidningen Elektrikern.

En av kvinnorna som anställdes på Bergendahls el är Elin Larsson, som Elektrikern har pratat med. Hon säger att hon trivdes bra på arbetsplatsen men blev förvånad när hon fick höra om det så kallade ”ansvarstillägget” som männen hade fått. Kvinnorna mejlade då till ledningen, men fick inget tillfredsställande svar. Ledningen sade att löneskillnaden kunde bero på många olika saker.

Kvinnorna kontaktade facket

När de inte fick den respons de ville ha från ledningen kontaktade kvinnorna Elektrikerna. Facket kontaktade ledningen och därefter kallades kvinnorna till ett möte med ledningen. Där sade dem att de ville sköta ärendet internt.

Enligt Elin Larsson sades ingenting som de inte redan visste på mötet. Kvinnorna hade tidigare fått veta att en av killarna hade nämnt att han hade svårt att klara sig på lönen han fick, och det var en av anledningarna till lönetillägget. Ledningen uttryckte på mötet att killarna hade ”utgifter”.

– Som att vi inte hade utgifter? säger Elin Larsson till Elektrikern. De sade att killarna behövde ekonomiskt stöd. Men i så fall borde det ju ha erbjudits alla.

Ärendet drevs vidare

Kvinnorna valde att driva ärendet vidare tillsammans med facket. Elektrikerna förhandlade med företaget, och det ledde till att de gick med på att betala skadestånd till kvinnorna för löne- och könsdiskriminering.

Tips! Vill du gå med i facket? Jämför fackförbund och ta reda på vilket som passar dig bäst.

Dagen efter förhandlingarna varslades de tre kvinnorna, men de har nu fått nya på andra närliggande elfirmor. Även det hjälpte Elektrikerna till med.

Händelsen ledde också till att Elin Larsson gick en facklig kurs. Hon tycker att det känns viktigt att lära sig om sina rättigheter och skyldigheter.