kvinnlig chef lyssnar på medarbetare som pekar på en skärmKvinnor i chefsroller uppfattas som effektivare inom 17 av 19 områden

Undersökningar

Enligt en ny studie är kvinnliga chefer bättre på de allra flesta ledaregenskaper än männen är, skriver tidningen Kollega. Bland annat visar sig kvinnor vara bättre på att analysera problem och ha mer initiativförmåga än männen. Däremot tenderar män att ha större självförtroende än kvinnor och söka sig till chefspositioner i högre grad.

En ny amerikansk studie, Harvard Business Review, visar att kvinnor överträffar män i flera egenskaper som värderas högt hos gott ledarskap. Studien har samlat in data från 8 000 män och kvinnor.

Kvinnor rankas högre i flera ledaregenskaper

När det gäller initiativförmåga, motivationsförmåga och uthållighet är det kvinnliga chefer som värderas högst. Inom 17 av 19 undersökta områden uppfattas kvinnliga chefer som mest effektiva av sina egna chefer. De upplevs också ha bättre förmåga att lösa och analysera problem, vara ärligare och ha högre integritet.

Det finns dock några områden som manliga chefer är bättre på enligt studien. Det ena är teknisk eller professionell expertis, det andra att utveckla strategiska perspektiv.

Fler män än kvinnor söker sig till chefsjobb

Män tenderar också att skatta sig själva högre än vad kvinnorna gör. Kvinnorna är i regel försiktigare med att söka sig till chefsjobb för att undvika att ta på sig arbetsuppgifter de inte kan ännu. Männen är i stället mer benägna att söka sig uppåt i hierarkin och resonerar att de kan lära sig arbetet löpande.

Studien visar dock också att självförtroendet hos kvinnor tenderar att stiga med åldern. Vid 60 års ålder passerar de männen i att tro på sig själva. Författarna till studien uppmanar företagsledningar till att se över vad det är som hindrar kvinnor att göra karriär inom organisationen.