Siluett av man som städar mörk korridor.Fastighets fick igenom den högsta löneökningen för städare på årtionden. Arbetsgivarsidan är inte lika nöjda med låglönesatsningen. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I går natt slöt Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen ett nytt kollektivavtal för städare på entreprenadföretag. Den hetaste frågan under förhandlingarna har handlat om höjda lägstalöner, och det står nu klart att det blir en höjning med totalt 2 280 kronor på två år. Det rapporterar Fastighetsfolket.

Det nya serviceentreprenadavtalet är klart. Och Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets, berättar att de har fått igenom den högsta löneökningen för städare på årtionden. Fram tills igår låg lägstalönen på 24 699 kronor, men har nu höjts med 1 350 kronor och kommer höjas med ytterligare 930 kronor nästa år.

– När avtalet löper ut blir lägstalönen för en städare nästan 27 000 kronor. Det är en rejäl skjuts uppåt för lägstalönerna. Våra städare behöver mer pengar i plånboken, säger Ewa Edström till Fastighetsfolket.

Höjer övriga löner enligt industrimärket

De övriga lönerna kommer man höja enligt industrimärket. Det vill säga med 4,1 procent i år och med 3,3 procent nästa år, vilket motsvarar 1 059 respektive 900 kronor.

Kraven på teknisk utrustning gick inte igenom

Fastighets hade även krav på att arbetsgivarna ska stå för teknisk utrustning, till exempel mobiltelefoner, som anställda använder i tjänsten. Även tjänstebil om städaren behöver det, eftersom det i dagsläget är många anställda som använder sin privata bil.

Men facket fick inte igenom dessa krav under förhandlingarna med Almega. Man har istället tagit frågan vidare till en arbetsgrupp som kommer se över möjligheterna under avtalsperioden.

Blir lättare att säga upp tidsbegränsade anställningar

Det Fastighets har fått lov att kompromissa med i det nya avtalet handlar enligt Ewa Edström om uppsägningar av tidsbegränsade anställningar. Hon berättar att städare med en tidsbegränsad anställning nu endast har 14 dagars uppsägningstid under de första sex månaderna. 

Hon tillägger dock att det även kan vara en fördel för den anställda, om man har hittat en bättre anställning på ett annat företag och behöver komma loss så snabbt som möjligt.

Almega negativa till höjningen av lägstalönerna

Almega Serviceföretagens chef Marcus Lindström är nöjd med att det nya avtalet följer märket, och att man kunde enas utan ett konfliktvarsel. Däremot ser han negativt på höjningen av lägstalönerna, då han menar att det sker på bekostnad av en sänkning av branschvanetillägget. Enligt Marcus Lindström tar de nu pengar från anställda med minst sex års branschvana och lägger på ingångslönerna.

Almega anser att det borde vara tvärtom, det vill säga att man ska satsa på och erbjuda en god löneutveckling för anställda som vill vara kvar i sitt yrke.