Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges Läkarförbund, och Joakim Larsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegationKrislägesavtalet är inte tillräckligt bra, tycker Sveriges Läkarförbund och ordföranden Sofia Rydgren Stale. Joakim Larsson på SKR tycker dock att det är en klar förbättring från det tidigare avtalet. Foto: Pressbild/Sveriges Läkarförbund och Pressbild/SKR

Avtal

Vårdpersonal får ett nytt krislägesavtal som ska ge bättre återhämtning vid kriser än det förra avtalet. Men Sveriges Läkarförbund tycker inte att avtalet håller vad det lovar och tänker därför inte skriva på, berättar Arbetsvärlden.

Sjukvårdspersonal har fått för lite tid till återhämtning och vila under pandemin. Långa arbetspass och veckor i tjänst har varit vardag för många.

Därför har arbetsgivare och fack inom vården nu förhandlat fram ett krislägesavtal, som är tänkt att förbättra den situationen. Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vårdförbundet har skrivit under avtalet.

Läkarförbundet: Avtalet anpassat för kortare kriser

Men det har inte Sveriges Läkarförbund. De tycker inte att läkarnas återhämtning säkrades tillräckligt i det nya avtalet, berättar förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Tanken när avtalet började förhandlas var att den skulle gälla kortare kriser, exempelvis som skogsbränderna 2018. Men så kom coronaviruset. Nu har regionerna använt det förra krislägesavtalet periodvis under 15 månader.

Just återhämtning och vila är särskilt viktigt när krisen är så långvarig. I en undersökning svarar 68 procent av medlemmarna i Sveriges Läkarförbund att de i låg eller mycket låg grad fått möjlighet att återhämta sig. 

– De viktigaste faktorerna har varit just vila och återhämtning före och efter arbetspassen, sammanhängande semester och att den närmaste chefen får bättre förutsättningar, säger Sofia Rydgren Stale om medlemsundersökningen.

SKR: Bättre än det förra avtalet

En lösning skulle kunna vara lokala förhandlingar med vardera region. Men Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Sobona, som står bakom det nya krislägesavtalet, tänker inte teckna något annat nationellt avtal med Sveriges Läkarförbund.

– Vi kan inte förhandla så att Läkarförbundet får bättre villkor. Nu är det de här villkoren som gäller, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen hos SKR.

Han håller med om att det gamla krislägesavtalet var anpassat för kortare kriser. Nu har facken och arbetsgivarna förbättrat och ändrat avtalet så att medarbetare blir mindre belastade under lång tid. Han säger också att särskilda skyddsregler sätter in efter 8 veckor med avtalet, där facken får helt annat inflytande vid långvarig kris.

Dessutom påpekar han att det nya avtalet är betydligt bättre än om det inte finns något avtal alls.