läkares händer på tangentbord och mus vid datorEn läkare måste ha beslutat att du inte får jobba om du ska få smittbärarpenning. Men något skriftligt intyg behövs inte under den närmaste tiden. Foto: Sorapop Udomsri/Shutterstock.com

Nya regler

Försäkringskassan kräver inte längre läkarintyg för att betala ut smittbärarpenning på grund av covid-19. Kravet slopas tillfälligt för att minska den höga belastningen på sjukvården, skriver Kollega. Du måste dock fortfarande ha fått beslut av en läkare om att du inte får vistas på jobbet.

Smittbärarpenning är en ersättning du kan få om du riskerar att smitta någon med covid-19 och därmed inte får jobba. Exempelvis om du eller någon du bor med är konstaterat eller misstänkt smittad covid-19 och du inte kan arbeta hemifrån kan smittbärarpenning bli aktuellt.

Du kan få cirka 80 procent av din lön i smittbärarpenning. Dock är taket för ersättningen 810 kronor per dag.

Även andra allmänfarliga sjukdomar kan ge rätt till smittbärarpenning, såsom tuberkulos och salmonella.

Fram till 30 april 2021 behövs inget läkarintyg

Fram till nyligen har läkarintyg varit ett krav för att få smittbärarpenning för covid-19. Men Försäkringskassan har nu beslutat att slopa det kravet mellan den 6 februari och den 30 april i år. Anledningen till att läkarintyget slopas är att minska belastningen på sjukvården.

Du måste dock fortfarande ha pratat med en läkare som beslutat att du inte har möjlighet att jobba på grund av smittrisken. Men det räcker med att du muntligt intygar att det finns ett sådant beslut.

För andra allmänfarliga sjukdomar än covid-19 gäller dock fortfarande krav på läkarintyg för att få smittbärarpenning.

Enormt mycket fler utbetalningar under förra året

Inte helt oväntat har det senaste året medfört en explosionsartad ökning av utbetalningar av smittbärarpenning. 13 272 personer fick ersättningen utbetald under 2020. Året innan var det bara 275 personer.

Smittbärarpenning har även kostat staten betydligt mer under pandemin än tidigare. 2019 betalade Försäkringskassan ut 3,4 miljoner kronor totalt under året. 2020 betalade myndigheten i stället ut mer än 75 miljoner kronor.