sjukhuskorridor med droppställning i förgrunden och blåklädd personal i bakgrundenPå grund av det allt högre trycket på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm

Arbetsrätt

För bara någon vecka sedan nådde Kommunal och Karolinska Universitetssjukhuset en överenskommelse om ett lokalt avtal gällande frivilliga arbetspass på 12,5 timmar. Men trycket på sjukvården har ökat så snabbt att frivilligheten nu kan behöva brytas. Det skriver Kommunalarbetaren.

Fackförbundet Kommunal och Karolinska universitetssjukhuset, det vill säga arbetsgivaren i detta fall, kom för lite mer än en vecka sedan överens om att upprätta ett lokalt avtal, där de anställda frivilligt ska kunna ta arbetspass på 12,5 timmar men ändå ha kvar veckoarbetstiden enligt grundschemat. Nu har dock trycket på sjukhuset blivit så stort att anställda snarare kan bli beordrade att ta längre pass.

Måste ta personlig hänsyn

Kommunalarbetaren har pratat med Carina Lenngren, som är fackförbundets förhandlingschef vid Karolinska. Hon berättar att man från förbundets håll har tryckt på att arbetsgivaren, trots rätten att arbetsleda och fördela, måste ta personlig hänsyn när det gäller längre arbetspass. Enligt Lenngren har Karolinska full förståelse för det och kommer inte tvinga en anställd att ta på sig längre pass om det får hen att må dåligt.

– Det blir ju ännu sämre. Jag tror de är väldigt aktsamma att hamna i ett läge där de tvingar någon att jobba som inte är lämplig, säger hon till Kommunalarbetaren.

Längre arbetspass blir det nya normala

I en artikel i Dagens Nyheter berättar Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska, om arbetsläget på sjukhuset. Han menar att längre arbetspass kommer vara normalläge under en period, men att man till exempel inte kommer beordra anställda som är ensamstående föräldrar att ta pass på 12,5 timmar.

Öppnar upp extra intensivvårdsavdelning

På grund av den markanta ökningen av antalet covidpatienter har Karolinska sjukhuset i Huddinge nu öppnat en extra intensivvårdsavdelning. Enligt Kommunal satsar man nu på att göra detsamma även i Solna.