Rapporter

Lönegapet mellan män och kvinnor minskade med 0,5 procent förra året. Arbetet går långsamt åt rätt håll. Men att lagstadga om jämställda löner, likt Island, tror inte LO är rätt väg att gå. Istället tror man att fackförbunden kan spela en viktig roll.

LO-rapporten visar fortsatt stora löneskillnader mellan könen

I årtionden har jämställda löner mellan män och kvinnor diskuterats. Men när löneskillnaderna diskuteras är det främst heltidslönerna man jämför. Det man inte tar hänsyn till då är att olika grupper arbetar olika mycket. Minst av alla jobbar arbetarkvinnor som har en genomsnittlig arbetstid på 77 procent.

I LO:s rapport Jämställdhetsbarometern har man räknat ut den ”faktiska månadslönen”, den lön man tjänar när man ser till hur mycket man jobbar. På grund av bristande arbetstid är det just arbetarkvinnorna som halkar efter. Ser man till heltidslönen är skillnaden mellan män och kvinnor 3 200 kronor, medan det var 6 500 kronor i faktisk månadslön.

Att få fler att jobba heltid ska lösa lönegapet

LO:s andra vice ordförande Berit Müllerström tror att deltidsarbetet blir den viktigaste frågan för att få bukt med lönegapet mellan könen. Hon menar att problemet ligger i att så få kvinnor får möjlighet att jobba heltid. Antingen på grund av att man inte blir erbjuden dessa tjänster eller att det inte finns några heltidstjänster.

Löneskillnaden minskar långsamt

Både fackförbundet Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill att heltid ska vara normen bland svenska arbetare, men arbetet går långsamt. I fjol gick dock LO-förbunden ut och krävde att man skulle satsa på lågavlönade jobb för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Satsningen bidrog till att man minskade skillnaden mellan könen med 0,5 procent på ett år. Målet från LO:s sida är att löneskillnaderna ska ha minskat med sex procentenheter fram till 2028.

Island har lagstadgat om jämställda löner men LO vill inte gå samma väg

På Island har arbetet med jämställda löner gått fortare än i Sverige. I slutet av 2017 klubbade man igenom en lag som gör det olagligt att inte betala ut jämställda löner. Inom fyra års tid måste alla arbetsgivare med fler än 25 anställda ha ett intyg på att de följer den nya lagen. För den som inte följer detta väntar dryga böter.

Att göra något liknande i Sverige tror dock inte Berit Müllerström på. LO vill minska löneklyftan med hjälp av avtal mellan facken och arbetsgivarna.