mikrofon inför en demonstrerande folkmassaEn av talarna på lärarnas manifestation i lördags var Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: wellphoto/Shutterstock.com och Pressbild/fackforbund/lararforbundet

Arbetsrätt

Ett tusental lärare och fackliga representanter manifesterade i helgen mot kommunernas nedskärningar inom skola, förskola och fritidshem. Deltagare säger till Lärartidningen att situationen är ohållbar och att Sveriges framtid hänger på att politikerna lyssnar på lärarna.

I lördags samlades ett tusental lärare i Stockholm för att protestera mot de stora nedskärningar som sker inom skolan, förskolan och fritidshem. Manifestationen startade på Sergels torg och marscherade sedan till Mynttorget, där engagerade i frågan höll tal om lärares ohållbara situation.

Deltagarna var klädda i olika färger för att visa vilken del av skolväsendet de tillhörde; lärare bar blått, förskollärare orange och fritidshemspersonal grönt. Många bar också plakat med budskap om att det är nog nu med nedskärningar, som exempelvis ”Faller förskolan så faller även framtiden”.

Ett av problemen som lyftes var att nedskärningarna har lett till ökad arbetsbelastning, vilket i sin tur leder till allt fler sjukskrivningar bland skolans och förskolans personal.

Dokumentation och andra kringuppgifter går ut över barnen

En av talarna för dagen var Anki Jansson som var med och grundade Förskoleupproret, ett initiativ som samordnar lärare på olika orter just för att bemöta de stora besparingarna inom förskolan.

I sitt tal lyfte Anki Jansson att alla nya kringuppgifter för lärare går ut över barnen, och att det krävs en förändring från politiskt håll för att lärarna ska orka fortsätta arbeta.

Lärare lämnar sitt arbete på grund av ohållbar arbetsbelastning

Även fackliga representanter gick med i marschen, däribland Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

–  Många lärare överväger att lämna yrket på grund av arbetsbelastningen. Undervisningstimmarna och dokumentationskraven har ökat och den kvalitetssäkrande tiden till för- och efterarbete kommer ständigt i kläm, säger hon till Lärartidningen.

60 procent av kommunerna skär ner på skolan

I samband med manifestationen skrev Johanna Jaara Åstrand en debattartikel till Aftonbladet tillsammans med Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Enligt artikeln har mer än 60 procent av Sveriges kommuner budgeterat mindre pengar till skolan i år än tidigare.

Några förändringar som behövs enligt fackförbundens ordförande är lärarlöner som kan konkurrera med andra akademiska yrken, en hållbar arbetsmiljö med mindre barngrupper och klasser samt en minskad omfattning av den administrativa delen av arbetet.

–  Det är nog nu, det måste satsas på skolan. Det är där vi skapar framtiden, avslutar Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén sin debattartikel.