Lärare som står vid stora tavlan längst fram i klassrummet och flera yngre barn som sitter vid sina skolbänkar och räcker upp handen.Lärarförbundet vill byta från TCO till Saco. Ett steg i rätt riktning för att kunna bilda ett nytt fackförbund för lärare. Foto: Av ESB Professional/Shutterstock.com

Fackförbund

Lärarförbundets kongress har röstat ja för att ansöka om medlemskap hos Saco. Det innebär att Lärarförbundet lämnar TCO och om de röstas in i Saco blir det det största förbundet i förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker, skriver Arbetsvärlden

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarna vill tillsammans skapa en ny lärarorganisation. Efter en lång process  röstade förbundets kongress ja till att lämna TCO och att ansöka om medlemskap i Saco. 

Nu väntar Lärarförbundet på besked från Saco om de får gå med i organisationen. Beslutet kommer att fattas på Sacos kongress i november. 

Saco-medlemskap viktigt för ny organisation

För Lärarförbundet är medlemskapet i Saco en viktig del för att kunna bilda ett nytt fackförbund för lärare. I deras gemensamma avsiktsförklaring står det att ett medlemskap i Saco är en av de grundläggande förutsättningarna för en ny organisering.

Enligt Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, är det ett naturligt steg att ansöka om medlemskap i Saco. Lärarförbundet är den största fackliga akademikerorganisationen. Det har blivit mycket tydligare i förbundets utvecklingsarbete där de sett över vad som är bästa för deras medlemmar. 

Blir största förbundet i Saco

Lärarförbundets utträde ur TCO kommer att skapa en obalans mellan centralorganisationerna. Av TCO:s 1,4 miljoner medlemmar står Lärarförbundet för 234 000 medlemmar.

När Lärarförbundet ansluter sig till Saco kommer organisationen att växa rejält. I dag har Saco 710 000 medlemmar. Med Lärarförbundet skulle medlemsantalet växa till 944 000 medlemmar. Det skulle innebära att Lärarförbundet blir det största förbundet i Saco.

Behåller sin värdegrund som de delar med TCO

Enligt Johanna Jaara Åstrand kommer Lärarförbundet att behålla den värdegrund som de delar med TCO och de kommer fortsätta att samarbeta med de andra TCO-förbunden. Att Lärarförbundet väljer att lämna TCO handlar inte om något missnöje, vilket de andra förbunden är medvetna om.

Nästa steg mot en ny federation blir i oktober där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer att rösta om förbundsstyrelsernas förslag. Därefter blir det en slutlig omröstning i maj 2022 om det blir ett ja i oktober.